MENU
Home » Articles

Total entries in catalog: 23
Shown entries: 1-10
Pages: 1 2 3 »

* Trưởng phái viên Võ Bình Việt
Võ Đạo Bình định Việt NamCác bộ môn võ học phương Đông đều dựa trên nền tảng của nguyên lý triết học, đặc biệt là học thuyết về Âm dương và Ngũ hành. Học thuyết này có ảnh hưởng rất lớn đến nhiều phương diện của văn hóa truyền thống phương Đông, trong đó Võ Bình Việt cũng không ngoại lệ, nên có câu nói rằng: "Đằng sau võ học là triết học".
Đặc trưng võ phái | Views: 13 | Author: Trưởng phái viên Võ Bình Việt | Added by: admin | Date: 21/04/2017 | Comments (0)

 
Lý luận võ phái | Views: 31 | Author: Trưởng phái viên Võ Bình Việt | Added by: admin | Date: 19/04/2017 | Comments (0)

* Trưởng phái viên Võ Bình Việt
Võ Đạo Bình Định Việt Nam

 


Trưởng phái viên Võ Bình Việt
Lịch sử võ phái | Views: 40 | Author: Trưởng phái viên Võ Bình Việt | Added by: admin | Date: 11/04/2017 | Comments (0)

* Trưởng phái viên Võ Bình Việt
Võ Đạo Bình Định Việt Nam

 

Thiết bố sam công pháp

Muốn tập luyện mau đem lại kết quả tốt đẹp và tránh khỏi những tác hại cho thân thể, các môn sinh phải tuân thủ các điều sau đây:
Quan điểm võ phái | Views: 42 | Author: Trưởng phái viên Võ Bình Việt | Added by: admin | Date: 09/04/2017 | Comments (0)

* Trưởng phái viên Võ Bình Việt
Võ Đạo Bình Định Việt Nam1. Võ sinh phải tuyệt đối tôn trọng, phục tùng quy tắc và bảo vệ võ phái;

2. Võ sinh phải liên tục góp sức phát huy nền võ thuật nước nhà nói chung, chấn hưng võ phái nói riêng và phải giữ thanh danh cho võ phái bằng cách giữ đúng những điều giáo huấn.

3. Cấm chỉ các võ sinh không được gây thù oán với các võ phái khác.

4. Võ sinh không được đem màu sắc chính trị vào võ đường hay võ phái hoặc đề cập phê bình các tôn giáo, đảng phái mà sanh ra mâu thuẫn.

5. Không được vì tư thù, tư oán, lập bè kết đảng đánh nhau hay hành hung.

6. Không được làm chuyện đồi phong bại tục, làm tổn thương danh dự của võ đường, sứt mẻ uy tín của võ phái và phương hại đến nền luân lý cổ truyền của dân tộc.

7. Không được tự tiện thu nhận đồ đệ hay thụ nghiệp phái võ khác mà chưa được Trưởng phái viên chấp nhận.
Múa lân sư rồng | Views: 40 | Author: Trưởng phái viên Võ Bình Việt | Added by: admin | Date: 09/04/2017 | Comments (0)

*Trưởng phái viên Võ Bình Việt
Võ Đạo Bình Định Việt Nam


 
 
Việc thăng đai và đẳng (bậc và cấp) cho các võ sinh dự tuyển được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn về Tài và Đức. Mỗi bậc được chia ra làm nhiều cấp. Mỗi cấp và bậc có một mức độ khác nhau về quyền hạn, đi đôi với nghĩa vụ và bổn phận, cũng như các đặc quyền chính đáng gắn liền với trách nhiệm của các cấp và bậc tương ứng.
Lý luận võ phái | Views: 63 | Author: Trưởng phái viên Võ Bình Việt | Added by: admin | Date: 09/04/2017 | Comments (0)

 1. Khai hoa
 2. Bế hoa
 3. Luyện hoa
 4. Song hoa
 5. Đảo hoa
 6. Loan hoa
 7. Hợp hoa
 8. Pháp hoa.
Bài võ kỹ pháp | Views: 24 | Added by: admin | Date: 07/02/2017 | Comments (0)

 • * Trưởng phái viên Võ Bình Việt
Võ Đạo Bình Định Việt Nam

 

Theo quy luật chung, mọi tổ chức đều có một hệ thống cấp bậc cùng với những quyền hạn và trách nhiệm tương ứng với cấp bậc ấy. Võ Bình Việt cũng không ngoại lệ, để thể hiện được tính tôn ti trật tự, thứ bậc nghiêm minh trong nội bộ, cho nên Trưởng phái viên Võ Bình Việt đã xây dựng một hệ thống cấp bậc tương ứng với các màu đai và đẳng một cách rất chặt chẽ và khoa học.

Hệ thống đào tạo của Võ Bình Việt có 20 cấp chia thành 5 bậc. Võ sinh muốn được dự thi chuyển cấp đai đẳng và bậc (từ cấp 1 đến 20) phải hội đủ các điều kiện về tuổi tác, đạo đức nghề nghiệp, trình độ văn hóa, không vi phạm quy chế võ thuật, điều lệ võ phái và pháp luật nhà nước, có học lực tốt với thời gian tập luyện tối thiểu theo quy định chương trình khung sau đây:
Lý luận võ phái | Views: 101 | Author: Trưởng phái viên Võ Bình Việt | Added by: admin | Date: 23/01/2017 | Comments (0)

 1. Kim hành thủ bộ lược thao
 2. Thôi hoành bạt giáng đăng câu cổn quyền
 3. Mộc hành thủ bộ nan phiên
 4. Lia khai trảm phạt loan chuyền thích đao
 5. Thủy hành thủ bộ trích đào
 6. Kê long báo hạc ưng hầu hổ công
 7. Hỏa hành thủ bộ thần thông
 8. Lôi đài trực giáng hoành xung ấn đường
 9. Thổ hành thủ bộ trung ương
 10. Tương giao hợp xuất âm dương thuận hòa.
Bài võ kỹ pháp | Views: 44 | Author: Trưởng phái viên Võ Bình Việt | Added by: admin | Date: 23/12/2016 | Comments (0)

Đòn đá là vũ khí tự nhiên vô cùng lợi hại... Uy lực của nó lớn gấp 4 lần so với một đòn tay. Bởi thế có câu ngạn ngữ võ học: "Tam quyền thất cước (nghĩa là: Quyền ba cước bảy).​’

 • NHẤT BỘ TIỀN CƯỚC
 1. Độc tiêu cước: đá thúc bằng đầu gối từ dưới lên trên ngang tầm ngực.
 2. Thiết sa cước: đá chận bằng lòng bàn chân nằm ngang chận từ trên xuống dưới ngang tầm gối.
 3. Kim kê cước: đá đâm ức chân duỗi thẳng về trước ngang tầm hạ bộ.
 4. Vô ảnh​ cước: đá phóng gót bàn chân thẳng tới trước ngang tầm ổ bụng.
 5. Hồi mã cước: đá chọt bằng mũi bàn chân thẳng về trước ngang tầm yết hầu.
 6. Lôi công cước: đá chẻ bằng gót bàn chân từ ngoài vào trong và từ trên xuống đất.
 • NHỊ BỘ HOÀNH CƯỚC
 1. Đảo sơn cước: đá phang bằng ống quyển tấp từ ngoài vào.
 2. Bàng long cước: đá sắn bằng cạnh bàn chân thẳng ra ngang tầm hông.
 3. Bạt tâm cước: đá tấp bằng lòng bàn chân từ ngoài vào trong ngang tầm ngực.
 4. Hoành phong cước: đá tạt bằng lưng bàn chân từ trong ra ngoài ngang tầm ngực.
 5. Tảo địa cước: đá quét bằng sống bàn chân từ sau ra trước sát mặt đất ngang tầm cổ chân.
 6. Ngọa hổ cước: đá xướt bằng cạnh bàn chân tứ dưới lên trên ở tư thế nằm ngang sát đất.
 • TAM BỘ HẬU CƯỚC
 1. Thăng thiên cước: đá hất bằng gót bàn chân thẳng từ dưới lên trên và từ trước ra sau ngang tầm đầu.
 2. Tru hồn cước: đá quét bằng gót bàn chân từ trước ra sau lưng sát mặt đất ngang tầm cổ chân.
 3. Câu liêm cước: đá móc bằng gót chân ở sau lưng từ dưới lên.
 4. Bãi vĩ cước: đá tống bằng gót chân thẳng từ trước ra sau ngang tầm ngực.
 5. Nghịch lân cước: đá đạp bằng gót chân thẳng ra sau và từ dưới lên ngang tầm cổ.
 6. Lưu tinh cước: đá móc vòng cầu bằng gót bàn chân ở sau lưng.
 • TỨ BỘ PHI CƯỚC
 1. Phi độc cước: bay đá thúc bằng đầu gối từ dưới lên trên ngang tầm ngực
 2. Phi kim cước: bay đá đâm bằng ức bàn chân duỗi thẳng về trước ngang tầm hạ bộ.
 3. Phi vô cước: bay đá phóng bằng gót bàn chân thẳng tới trước ngang tầm ổ bụng.
 4. Phi đảo cước: bay đá phang bằng ống quyển tấp từ ngoài vào.
 5. Phi bàng cước: bay đá sắn bằng cạnh bàn chân thẳng ra ngang tầm hông.
 6. Phi lưu cước: bay đá móc vòng cầu bằng gót bàn chân ở sau lưng.
 • NGŨ BỘ SONG CƯỚC
 1. Song nhật cước: đá búng ngang
 2. Song nghịch cước: đá búng sau
 3. Song quỹ cước: đá cuộn tròn
 4. Song hành cước: đá lăn ngang
 5. Song câu cước: đá ghì cổ
 6. Song giao cước: đá cắt kéo
 • LỤC BỘ LIÊN CƯỚC
 1. Uyên ương cước:
 2. Hồ điệp cước:
 3. Yến nhạn cước:
 4. Kê hạc cước:
 5. Phụng hoàng cước:
 6. Kỳ lân cước​:
Bài võ kỹ pháp | Views: 47 | Author: Trưởng phái viên Võ Bình Việt | Added by: admin | Date: 05/06/2016 | Comments (0)

1-10 11-20 21-23