Home » Articles » Bộ môn võ thuật

Entries in section: 12
Shown entries: 1-10
Pages: 1 2 »


Bộ 1: TẢ ĐƠN KIỀU THỦ
1. Tả khắc kiều: Gạt úp tay trái từ trong ra ngoài.
2. Tả khóa kiều: Gạt úp tay trái từ ngoài vào trong.
3. Tả bạt kiều: Gạt úp tay trái từ trên xuống dưới.
4. Tả khai kiều: Gạt ngửa tay trái từ trong ra ngoài.
5. Tả phạt kiều: Gạt xéo tay trái từ trên xuống dưới.
Bộ 2: HỮU ĐƠN KIỀU THỦ
1. Hữu khắc kiều: Gạt úp tay phải từ trong ra ngoài.
2. Hữu khóa kiều: Gạt úp tay phải từ ngoài vào trong.
3. Hữu bạt kiều: Gạt úp tay phải từ trên xuống dưới.
4. Hữu khai kiều: Gạt ngửa tay phải từ trong ra ngoài.
5. Hữu phạt kiều: Gạt xéo tay phải từ trên xuống dưới.
Bộ 3: TẢ LIÊN KIỀU THỦ
1. Tả khắc kiều: Gạt úp tay trái từ trong ra ngoài.
2. Hữu khóa kiều: Gạt úp tay phải từ ngoài vào trong.
3. Tả bạt kiều: Gạt úp tay trái từ trên xuống dưới.
4. Hữu khai kiều: Gạt ngửa tay phải từ trong ra ngoài.
5. Tả phạt kiều: Gạt xéo tay trái từ trên xuống dưới.
Bộ 4: HỮU LIÊN KIỀU THỦ
1. Hữu khắc kiều: Gạt úp tay phải từ trong ra ngoài.
2. Tả khóa kiều: Gạt úp tay trái từ ngoài vào trong.
3. Hữu bạt kiều: Gạt úp tay phải từ trên xuống dưới.
4. Tả khai kiều: Gạt ngửa tay trái từ trong ra ngoài.
5. Hữu phạt kiều: Gạt xéo tay phải từ trên xuống dưới.
Bộ 5: SONG LƯỠNG KIỀU THỦ
1. Song khắc kiều: Gạt úp hai tay từ trong ra ngoài.
2. Song khóa kiều: Gạt úp hai tay từ ngoài vào trong.
3. Song bạt kiều: Gạt úp hai tay từ trên xuống dưới.
4. Song khai kiều: Gạt ngửa hai tay từ trong ra ngoài.
5. Song phạt kiều: Gạt xéo hai tay từ trên xuống dưới.


MÔN PHÁI VÕ ĐẠO BÌNH ĐỊNH VIỆT NAM
TRƯỞNG PHÁI VIÊN

(đã ký)
Chuẩn võ sư Võ Bình Việt
Bài võ kỹ pháp | Views: 106 | Added by: admin | Date: 18/06/2017 | Comments (0)

 1. Khai hoa
 2. Bế hoa
 3. Luyện hoa
 4. Song hoa
 5. Đảo hoa
 6. Loan hoa
 7. Hợp hoa
 8. Pháp hoa.
Bài võ kỹ pháp | Views: 132 | Added by: admin | Date: 07/02/2017 | Comments (0)

Đòn đá là vũ khí tự nhiên vô cùng lợi hại... Uy lực của nó lớn gấp 4 lần so với một đòn tay. Bởi thế có câu ngạn ngữ võ học: "Tam quyền thất cước (nghĩa là: Quyền ba cước bảy).​’

 • NHẤT BỘ TIỀN CƯỚC
 1. Độc tiêu cước: đá thúc bằng đầu gối từ dưới lên trên ngang tầm ngực.
 2. Thiết sa cước: đá chận bằng lòng bàn chân nằm ngang chận từ trên xuống dưới ngang tầm gối.
 3. Kim kê cước: đá đâm ức chân duỗi thẳng về trước ngang tầm hạ bộ.
 4. Vô ảnh​ cước: đá phóng gót bàn chân thẳng tới trước ngang tầm ổ bụng.
 5. Hồi mã cước: đá chọt bằng mũi bàn chân thẳng về trước ngang tầm yết hầu.
 6. Lôi công cước: đá chẻ bằng gót bàn chân từ ngoài vào trong và từ trên xuống đất.
 • NHỊ BỘ HOÀNH CƯỚC
 1. Đảo sơn cước: đá phang bằng ống quyển tấp từ ngoài vào.
 2. Bàng long cước: đá sắn bằng cạnh bàn chân thẳng ra ngang tầm hông.
 3. Bạt tâm cước: đá tấp bằng lòng bàn chân từ ngoài vào trong ngang tầm ngực.
 4. Hoành phong cước: đá tạt bằng lưng bàn chân từ trong ra ngoài ngang tầm ngực.
 5. Tảo địa cước: đá quét bằng sống bàn chân từ sau ra trước sát mặt đất ngang tầm cổ chân.
 6. Ngọa hổ cước: đá xướt bằng cạnh bàn chân tứ dưới lên trên ở tư thế nằm ngang sát đất.
 • TAM BỘ HẬU CƯỚC
 1. Thăng thiên cước: đá hất bằng gót bàn chân thẳng từ dưới lên trên và từ trước ra sau ngang tầm đầu.
 2. Tru hồn cước: đá quét bằng gót bàn chân từ trước ra sau lưng sát mặt đất ngang tầm cổ chân.
 3. Câu liêm cước: đá móc bằng gót chân ở sau lưng từ dưới lên.
 4. Bãi vĩ cước: đá tống bằng gót chân thẳng từ trước ra sau ngang tầm ngực.
 5. Nghịch lân cước: đá đạp bằng gót chân thẳng ra sau và từ dưới lên ngang tầm cổ.
 6. Lưu tinh cước: đá móc vòng cầu bằng gót bàn chân ở sau lưng.
 • TỨ BỘ PHI CƯỚC
 1. Phi độc cước: bay đá thúc bằng đầu gối từ dưới lên trên ngang tầm ngực
 2. Phi kim cước: bay đá đâm bằng ức bàn chân duỗi thẳng về trước ngang tầm hạ bộ.
 3. Phi vô cước: bay đá phóng bằng gót bàn chân thẳng tới trước ngang tầm ổ bụng.
 4. Phi đảo cước: bay đá phang bằng ống quyển tấp từ ngoài vào.
 5. Phi bàng cước: bay đá sắn bằng cạnh bàn chân thẳng ra ngang tầm hông.
 6. Phi lưu cước: bay đá móc vòng cầu bằng gót bàn chân ở sau lưng.
 • NGŨ BỘ SONG CƯỚC
 1. Song nhật cước: đá búng ngang
 2. Song nghịch cước: đá búng sau
 3. Song quỹ cước: đá cuộn tròn
 4. Song hành cước: đá lăn ngang
 5. Song câu cước: đá ghì cổ
 6. Song giao cước: đá cắt kéo
 • LỤC BỘ LIÊN CƯỚC
 1. Uyên ương cước:
 2. Hồ điệp cước:
 3. Yến nhạn cước:
 4. Kê hạc cước:
 5. Phụng hoàng cước:
 6. Kỳ lân cước​:
Bài võ kỹ pháp | Views: 219 | Author: Trưởng phái viên Võ Bình Việt | Added by: admin | Date: 05/06/2016 | Comments (0)


Bộ 1: Càn thiên hổ tấn
1. Hợp hổ tấn: Hai chân khép chặt, khuỵu gối xuống.
2. Khai hổ tấn: Hai chân mở rộng gấp 2 lần vai.
Bộ 2: Đoài trạch xà tấn
1. Tả xà tấn:
Chân trái bắt chéo phía trước đầu gối phải.
2. Hữu xà tấn: Chân phải bắt chéo phía trước đầu gối trái.
Bộ 3: Ly hỏa phụng tấn
1. Tả phụng tấn: Chân trái chấm mũi chân nhẹ xuống đất.
2. Hữu phụng tấn: Chân phải chấm mũi chân nhẹ xuống đất.
Bộ 4: Chấn lôi long chấn tấn
1. Tả long tấn: Chân trái gập gối, xoay người qua trái.
2. Hữu long tấn: Chân phải gập gối, xoay người qua phải.
Bộ 5: Tốn phong hạc tấn
1. Tả hạc tấn: Chân trái rút cao gối, trút mũi chân.
2. Hữu hạc tấn: Chân phải rút cao gối, trút mũi chân.
Bộ 6: Khảm thủy quy tấn
1. Tả quy tấn: Chân trái trụ, chân phải chạm đất duỗi bàn chân.
2. Hữu quy tấn: Chân phải trụ, chân trái chạm đất duỗi bàn chân.
Bộ 7: Cấn sơn hầu tấn
1. Tả hầu tấn: Chân trái trụ, chân phải quỳ.
2. Hữu hầu tấn: Chân phải trụ, chân trái quỳ.
Bộ 8: Khôn địa lân tấn
1. Tả lân tấn: Chân trái gập gối, chân phải quỳ.
2. Hữu lân tấn: Chân phải gập gối, chân trái quỳ.

Môn Phái Võ Đạo Bình Định Việt Nam
TRƯỞNG PHÁI VIÊN
(đã ký)
Chuẩn võ sư Võ Bình Việt

 

Bài võ kỹ pháp | Views: 249 | Author: Trưởng phái viên Võ Bình Việt | Added by: admin | Date: 05/06/2016 | Comments (0)

CHIÊU 1:

Thế 1: 

Thế 2:

Thế 3:

Thế 4:

CHIÊU 2:

Thế 5:

Thế 6:

Thế 7:

Thế 8:

CHIÊU 3:

Thế 9:

Thế 10:

Thế 11:

Thế 12:

CHIÊU 4:

Thế 13:

Thế 14:

Thế 15:

Thế 16:

Bài võ lực pháp | Views: 123 | Author: Trưởng môn viên Nguyễn Thái Bình | Added by: admin | Date: 05/06/2016 | Comments (0)

CHIÊU 1: CHẠY

Thế 1: Chạy bước nhỏ

Thế 2: Chạy nâng đùi

Thế 3: Chạy móc gót

Thế 4: Chạy đu đưa

CHIÊU 2: NHẢY

Thế 5: Nhảy trước sau

Thế 6: Nhảy chéo chân

Thế 7: Nhảy chập chân

Thế 8: Nhảy xoắn vòng

CHIÊU 3: HÍT ĐẤT

Thế 9: Bàn tay

Thế 10: Nắm tay

Thế 11: Cườm tay

Thế 12: Ngón tay

CHIÊU 4: GẬP BỤNG

Thế 13: Co chân

Thế 14: Duỗi chân

Thế 15: Rút gối

Thế 16: Nâng người

CHIÊU 5: BẬT NGƯỜI

Thế 17: Ưởn người

Thế 18: Lật người

Thế 19: Bật dậy

Thế 20: Bật phóng

Bài võ lực pháp | Views: 117 | Author: Chưởng môn nhân Nguyễn Thái Bình | Added by: admin | Date: 04/06/2016 | Comments (0)

CHIÊU 1:

Thế 1: Thăng bằng chân ngang thuận (cùng tay)

Thế 2: Thăng bằng chân trước

Thế 3: Trụ thăng chân bằng

Thế 4: Thăng bằng chân ngang nghịch (ngược tay)

CHIÊU 2:

Thế 5: Kéo gối phía sau

Thế 6: Kéo gối ngang hông

Thế 7: Rút gối thẳng trước

Thế 8: Rút gối xéo vào

CHIÊU 3:

Thế 9: Ngồi thăng bằng tréo chân

Thế 10: Ngồi thăng bằng duỗi chân

Thế 11: Trụ tay đẩy lực chân sau

Thế 12: Trụ tay đẩy lực chân xếp

CHIÊU 4:

Thế 13: Chống tay trồng chuối thuận

Thế 14: Chống tay trồng chuối nghịch

Thế 15: Nằm đẩy chân thăng bằng

Thế 16: Nằm ngửa ưởn người

Bài võ lực pháp | Views: 95 | Author: Chưởng môn nhân Nguyễn Thái Bình | Added by: admin | Date: 04/06/2016 | Comments (0)

CHIÊU 1: NHU CỐT TÝ

1. Áp thủ

2. Câu thủ

3. Khóa thủ

4. Trì thủ

CHIÊU 2: NHU CỐT THÂN

5. Cúc thân

6. Trương thân

7. Trắc thân

8. Hướng thân

CHIÊU 3: NHU CỐT TẤT

9. Bảo tất

10. Ấn tất

11. Khúc tất

12. Án tất

CHIÊU 4: NHU CỐT TÚC

13. Triển túc

14. Hợp túc

15. Cử túc

16. Câu túc

Bài võ lực pháp | Views: 123 | Author: Chưởng môn nhân Nguyễn Thái Bình | Added by: admin | Date: 04/06/2016 | Comments (0)

CHIÊU 1: KHỞI ĐỘNG ĐỈNH

Thế 1: Xảo nhãn

Thế 2: Nghinh tị

Thế 3: Toàn đỉnh

Thế 4: Viên cảnh

CHIÊU 2: KHỞI ĐỘNG THỦ

Thế 5: Bả chỉ

Thế 6: Quyển kiều

Thế 7: Lộng trửu

Thế 8: Quải tý

CHIÊU 3: KHỞI ĐỘNG THÂN

Thế 9: Luân kiên

Thế 10: Trương hung

Thế 11: Đảo yêu

Thế 12: Tảo thân

CHIÊU 4: KHỞI ĐỘNG TÚC

Thế 13: Hoạt bạnh

Thế 14: Hợp tất

Thế 15: Bãi uyển

Thế 16: Dao cước

Bài võ lực pháp | Views: 111 | Author: Chưởng môn nhân Nguyễn Thái Bình | Added by: admin | Date: 04/06/2016 | Comments (0)

CHIÊU 1: CANH HÀNG NGŨ

Thế 1: Chuẩn hàng

Thế 2: Canh hàng

Thế 3: Thâu hàng

Thế 4: Ly hàng

CHIÊU 2: VI HÀNH NGŨ

Thế 5: Tiến hành

Thế 6: Thoái hành

Thế 7: Hữu hành

Thế 8: Tả hành

CHIÊU 3: PHƯƠNG HOÁN NGŨ

Thế 9: Thuận hoán

Thế 10: Nghịch hoán

Thế 11: Tà hoán

Thế 12: Hậu hoán

CHIÊU 4: NIẾT BÀN NGŨ

Thế 13: Tọa bàn

Thế 14: Ngọa bàn

Thế 15: Điệt bàn

Thế 16: Trụ bàn

Bài võ lực pháp | Views: 84 | Author: Chưởng môn nhân Nguyễn Thái Bình | Added by: admin | Date: 04/06/2016 | Comments (0)

1-10 11-12