Chương 1
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

1. Tiêu chuẩn bài võ: Có tên gọi, nguồn gốc xuất xứ, ý nghĩa, lợi ích về sức khoẻ, lời thiệu (hay tên từng động tác); số lượng kỹ thuật (số đòn tay, đòn chân, số động tác...); thời gian thực hiện (loại giỏi - khá - bình - kém tính theo thời gian là phút, các đoạn dừng giây); đồ hình di chuyển, diễn giải kỹ thuật (diễn giải từng động tác, hướng di chuyển, tấn pháp, hướng nhìn, bộ pháp); bài quyền phải biểu lộ được đặc trưng kỹ thuật, nghệ thuật Võ Đạo Bình Định Việt Nam.

Chương 1
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

1. Ban giám khảo: Cuối mỗi khoá học của từng cấp, vị võ sư phụ trách huấn luyện ở võ đường lập danh sách võ sinh dự khảo thí gửi lên Ban thường vụ định ngày; Trưởng phái viên sẽ phối hợp Ban khảo thí định ngày và soạn thảo đề thi căn cứ vào chương trình đã học. Thành phần Ban giám khảo gồm có: Trưởng phái viên (Trưởng ban), Trưởng tràng (Phó ban), Chủ hiệm võ đường (Giám sát), Võ sư huấn luyện (Thư ký), Ngân thư (Thủ quỹ), Trưởng tràng và Huấn luyện viên võ đường (Ủy viên), Đại diện cơ quan quản lý nhà nước (Giám sát).

43. Kinh phí tổ chức: môn sinh dự khảo hạch các cấp phải tự túc kinh phí dự khảo hạch; kinh phí do địa phương, đơn vị tổ chức thu và chi; địa phương, đơn vị tổ chức khảo hạch chi tiền đi lại, ăn, ở công tác cho các thành viên Ban giám khảo cấp trên cử đến.
44. Điều kiện khảo hạch: độ tuổi: đủ tuổi quy định ở mỗi cấp học; chuyên cần: tập luyện đầy đủ chương trình đúng với thời gian quy định theo từng trình độ và không bị kỷ luật; đạo đức: phải là con ngoan, trò giỏi. Không vi phạm quy chế, nội quy, các qui tắc về trật tự xã hội và luật pháp quốc gia, có đạo đức nghề nghiệp; tư thế, tác phong: phải mặc võ phục, tóc tai gọn gàng, không mang trang sức (đồng hồ, dây chuyền, vòng, nhẫn, kẹp tóc)....; các môn sinh phải đóng lệ phí khảo hạch và lệ phí văn bằng theo quy định (thay đổi theo thời giá): Hướng sinh: 050.000 đ - 050 $; Học viên: 100.000 đ - 100 $; Hướng dẫn viên: 150.000 đ - 150 $; Huấn luyện viên: 200.000 đ - 200 $, Võ sư: 250.000 đ - 250 $. Phải có đầy đủ hồ sơ như sau: danh sách tổng hợp các môn sinh dự khảo hạch, có xác nhận của võ đường; 02 ảnh thẻ màu 2 x 3cm hoặc 3 x 4cm (ghi rõ họ tên, ngày sinh, cấp đai khảo hạch, võ đường); Thẻ môn sinh (đã xác nhận đóng phí hội viên); Giấy chứng nhận sức khoẻ; Biên lai xác nhận đã đóng học phí và lệ phí khảo hạch; Đơn xin khảo hạch (theo mẫu và có xác nhận của võ đường); Chứng nhận đẳng cấp cũ (bản sao có chứng thực); Bản sao Chứng minh thư (hoặc khai sinh). Đối với người Việt Nam sống ở nước ngoài hay người nước ngoài phải thực hiện đúng quy chế quản lý các đoàn ra và các đoàn nước ngoài vào Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực TDTT đã được ban hành tại Quyết định số 1928/2004/QĐ-UBTDTT ngày 31/12/2004 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao Việt Nam; đồng thời có ý kiến thống nhất của Chưởng môn và chính quyền địa phương từng cấp; có giới thiệu của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước Sở tại hoặc giấy giới thiệu của các Tổng đường, Hiệp hội, Liên đoàn võ thuật ở nước sở tại (nước mà người muốn dự thi đã có Liên đoàn, Hiệp hội).