HỆ THỐNG HIỆU ĐƯỜNG

 • Hiệu Đường Bình Việt
 1. Phụ trách: Chuẩn võ sư Nguyễn Thái Bình (DĐ: 01687200899)
 2. Phụ tá: HLV Nguyễn Thiên Phước
 3. Trợ giảng: HLV Đặng Hồng Thái
 4. Địa chỉ: 374, Tổ 2B, Tân Long 2, Tân Thành Bình, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
 5. Lịch học: Thứ 2 - Thứ 5 (Từ 17 giờ 45 phút đến 19 giờ 15 phút)
 6. Học phí: 90.000 đồng/tháng
 • Hiệu Đường Bình An
 1. Phụ trách: Chuẩn võ sư Nguyễn Thái Bình (DĐ: 01687200899)
 2. Phụ tá: HLV Nguyễn Thiên Phước
 3. Trợ giảng: HLV Trần Nguyễn Gia Hân
 4. Địa chỉ: 374, Tổ 2B, Tân Long 2, Tân Thành Bình, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
 5. Lịch học: Thứ 3 - Thứ 6 (Từ 17 giờ 45 phút đến 19 giờ 15 phút)
 6. Học phí: 90.000 đồng/tháng
 • Hiệu Đường Bình Phú
 1. Phụ trách: Chuẩn võ sư Nguyễn Thái Bình (DĐ: 01687200899)
 2. Phụ tá: HLV Nguyễn Trọng Quý
 3. Trợ giảng: HLV Huỳnh Phước Lộc
 4. Địa chỉ: 374, Tổ 2B, Tân Long 2, Tân Thành Bình, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
 5. Lịch học: Thứ 4 - Thứ 7 (Từ 17 giờ 45 phút đến 19 giờ 15 phút)
 6. Học phí: 100.000 đồng/tháng
 • Hiệu Đường Bình Thọ
 1. Phụ trách: Chuẩn võ sư Nguyễn Thái Bình (DĐ: 01687200899)
 2. Phụ tá: HLV Nguyễn Thiên Phước
 3. Trợ giảng: HTV Phạm Tâm Như
 4. Địa chỉ: 374, Tổ 2B, Tân Long 2, Tân Thành Bình, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
 5. Lịch học: Thứ 2 - Thứ 5 (Từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ 45 phút)
 6. Học phí: 100.000 đồng/tháng