Home » Articles » Bộ môn võ thuật » Bài võ lực pháp

BÀI 4: KHỞI ĐỘNG THỂ PHÁP - MÔN PHÁI VÕ LÂM BÌNH ĐỊNH VIỆT NAM

CHIÊU 1: KHỞI ĐỘNG ĐỈNH

Thế 1: Xảo nhãn

Thế 2: Nghinh tị

Thế 3: Toàn đỉnh

Thế 4: Viên cảnh

CHIÊU 2: KHỞI ĐỘNG THỦ

Thế 5: Bả chỉ

Thế 6: Quyển kiều

Thế 7: Lộng trửu

Thế 8: Quải tý

CHIÊU 3: KHỞI ĐỘNG THÂN

Thế 9: Luân kiên

Thế 10: Trương hung

Thế 11: Đảo yêu

Thế 12: Tảo thân

CHIÊU 4: KHỞI ĐỘNG TÚC

Thế 13: Hoạt bạnh

Thế 14: Hợp tất

Thế 15: Bãi uyển

Thế 16: Dao cước

Category: Bài võ lực pháp | Added by: admin (04/06/2016) | Author: Chưởng môn nhân Nguyễn Thái Bình E W
Views: 112 | Tags: KHỞI ĐỘNG THỂ PHÁP - MÔN PHÁI VÕ LÂ | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar