Home » Articles » Bộ môn võ thuật » Bài võ lực pháp

CÁC THẾ VÕ CHIẾN ĐẤU TAY KHÔNG CHỐNG TAY KHÔNG

1. Ngũ hổ bình tây:

- A tiến chân phải thành Long tấn, xỉa tay phải Tứ chỉ vào mặt B.

- B lui chân trái về thành Kê tấn, đón đở tay phải Khắc đản vào tay A. Đồng thời, tay trái Cầm chỉ tay A kéo về, dùng chỏ phải Bạt trửu vào cổ A, bay gối phải Độc trụ vào ngực A.

2. Kim kê độc lập:

- A tiến chân phải thành Long tấn, đấm tay phải Thôi quyền vào mặt B.

- B dùng tay trái Cầm chỉ bắt lấy tay A kéo về. Đồng thời, tay và chân xuất thủ một lượt. Tay phải dùng Song chỉ chọt vào mắt A, chân phải đá Kim kê cước vào hạ bộ A.

3. Ngưu lão dương tân:

- A tiến chân phải tới đánh chỏ ngang Hoành trửu vào mặt B.

- B chân trái lui nhẹ về, lót chân phải lên nhượng chân phải A thành Hổ tấn, tay trái trụ cẳng tay Thiết đản đỡ chỏ A, tay phải đánh chỏ tấp Bạt trửu vào mặt A.

4. Ô nga chuyển dực:

- A lướt chân trái thành Long tấn, đấm tay trái Thôi quyền vào mặt B.

- B đưa nhanh tay phải đỡ Thượng đản lên tay trái A.

- A liền đá Đảo sơn chân phải vào B.

- B liền xoay người qua trái thành Mãng xà tấn, hai tay đỡ Song Thiết đản chận đòn đá A. Lập tức tay trái bắt cổ chân, tay phải chận gối A. Chân phải sắn cạnh chân Đao bàn cước vào cổ A.

5. Phục hổ triển thân:

- A đá chân phải Đảo sơn vào B.

- B cúi người Ẩn lánh thân, lạng qua né đón đá của A. Lập tức dùng chân trái Tảo địa vào chân trụ A, bồi thêm chân phải đá Đảo sơn vào ngực A, khiến A bị té ngửa, B chấn gót Lôi công vào ngực A.

6. Hầu thủ đảo sơn:

- A bước chân phải đến nắm tóc B.

- B, tay trái chận vào chỏ A, tay phải nắm mạnh lòng bàn tay A. Đồng thời, vặn cả hai tay theo chiều kim đồng hồ bẻ ngược tay A lên, ấn quặp cổ tay A. Đá Nhật tự cước vào mặt A.

7. Hầu thủ độc trụ:

- A từ phía sau nắm tóc B giật ngược.

- B xoay người 90 độ, một tay vòng phá tay địch, tay còn lại chụp cổ tay A, đánh gối phải lên ngực A.

Category: Bài võ lực pháp | Added by: admin (26/05/2016) | Author: Chưởng môn nhân Nguyễn Thái Bình E W
Views: 115 | Tags: CÁC THẾ VÕ CHIẾN ĐẤU TAY KHÔNG CHỐN | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar