MENU
Home » Articles » Bộ môn võ thuật » Bài võ kỹ pháp

Entries in category: 4
Shown entries: 1-4
Pages:

Sort by: Date · Name · Rating · Comments · Views
 1. Khai hoa
 2. Bế hoa
 3. Luyện hoa
 4. Song hoa
 5. Đảo hoa
 6. Loan hoa
 7. Hợp hoa
 8. Pháp hoa.
Bài võ kỹ pháp | Views: 24 | Added by: admin | Date: 07/02/2017 | Comments (0)

 1. Kim hành thủ bộ lược thao
 2. Thôi hoành bạt giáng đăng câu cổn quyền
 3. Mộc hành thủ bộ nan phiên
 4. Lia khai trảm phạt loan chuyền thích đao
 5. Thủy hành thủ bộ trích đào
 6. Kê long báo hạc ưng hầu hổ công
 7. Hỏa hành thủ bộ thần thông
 8. Lôi đài trực giáng hoành xung ấn đường
 9. Thổ hành thủ bộ trung ương
 10. Tương giao hợp xuất âm dương thuận hòa.
Bài võ kỹ pháp | Views: 44 | Author: Trưởng phái viên Võ Bình Việt | Added by: admin | Date: 23/12/2016 | Comments (0)

Đòn đá là vũ khí tự nhiên vô cùng lợi hại... Uy lực của nó lớn gấp 4 lần so với một đòn tay. Bởi thế có câu ngạn ngữ võ học: "Tam quyền thất cước (nghĩa là: Quyền ba cước bảy).​’

 • NHẤT BỘ TIỀN CƯỚC
 1. Độc tiêu cước: đá thúc bằng đầu gối từ dưới lên trên ngang tầm ngực.
 2. Thiết sa cước: đá chận bằng lòng bàn chân nằm ngang chận từ trên xuống dưới ngang tầm gối.
 3. Kim kê cước: đá đâm ức chân duỗi thẳng về trước ngang tầm hạ bộ.
 4. Vô ảnh​ cước: đá phóng gót bàn chân thẳng tới trước ngang tầm ổ bụng.
 5. Hồi mã cước: đá chọt bằng mũi bàn chân thẳng về trước ngang tầm yết hầu.
 6. Lôi công cước: đá chẻ bằng gót bàn chân từ ngoài vào trong và từ trên xuống đất.
 • NHỊ BỘ HOÀNH CƯỚC
 1. Đảo sơn cước: đá phang bằng ống quyển tấp từ ngoài vào.
 2. Bàng long cước: đá sắn bằng cạnh bàn chân thẳng ra ngang tầm hông.
 3. Bạt tâm cước: đá tấp bằng lòng bàn chân từ ngoài vào trong ngang tầm ngực.
 4. Hoành phong cước: đá tạt bằng lưng bàn chân từ trong ra ngoài ngang tầm ngực.
 5. Tảo địa cước: đá quét bằng sống bàn chân từ sau ra trước sát mặt đất ngang tầm cổ chân.
 6. Ngọa hổ cước: đá xướt bằng cạnh bàn chân tứ dưới lên trên ở tư thế nằm ngang sát đất.
 • TAM BỘ HẬU CƯỚC
 1. Thăng thiên cước: đá hất bằng gót bàn chân thẳng từ dưới lên trên và từ trước ra sau ngang tầm đầu.
 2. Tru hồn cước: đá quét bằng gót bàn chân từ trước ra sau lưng sát mặt đất ngang tầm cổ chân.
 3. Câu liêm cước: đá móc bằng gót chân ở sau lưng từ dưới lên.
 4. Bãi vĩ cước: đá tống bằng gót chân thẳng từ trước ra sau ngang tầm ngực.
 5. Nghịch lân cước: đá đạp bằng gót chân thẳng ra sau và từ dưới lên ngang tầm cổ.
 6. Lưu tinh cước: đá móc vòng cầu bằng gót bàn chân ở sau lưng.
 • TỨ BỘ PHI CƯỚC
 1. Phi độc cước: bay đá thúc bằng đầu gối từ dưới lên trên ngang tầm ngực
 2. Phi kim cước: bay đá đâm bằng ức bàn chân duỗi thẳng về trước ngang tầm hạ bộ.
 3. Phi vô cước: bay đá phóng bằng gót bàn chân thẳng tới trước ngang tầm ổ bụng.
 4. Phi đảo cước: bay đá phang bằng ống quyển tấp từ ngoài vào.
 5. Phi bàng cước: bay đá sắn bằng cạnh bàn chân thẳng ra ngang tầm hông.
 6. Phi lưu cước: bay đá móc vòng cầu bằng gót bàn chân ở sau lưng.
 • NGŨ BỘ SONG CƯỚC
 1. Song nhật cước: đá búng ngang
 2. Song nghịch cước: đá búng sau
 3. Song quỹ cước: đá cuộn tròn
 4. Song hành cước: đá lăn ngang
 5. Song câu cước: đá ghì cổ
 6. Song giao cước: đá cắt kéo
 • LỤC BỘ LIÊN CƯỚC
 1. Uyên ương cước:
 2. Hồ điệp cước:
 3. Yến nhạn cước:
 4. Kê hạc cước:
 5. Phụng hoàng cước:
 6. Kỳ lân cước​:
Bài võ kỹ pháp | Views: 47 | Author: Trưởng phái viên Võ Bình Việt | Added by: admin | Date: 05/06/2016 | Comments (0)

 1. Càn cung hổ tấn khai bình
 2. Đoài cung xà tấn túc hình bát phương
 3. Li cung phụng tấn nhu cương
 4. Chấn cung long tấn âm dương thuận hòa
 5. Tốn cung hạc tấn phong ba
 6. Khảm cung quy tấn thiên hà thủy công
 7. Cấn cung hầu tấn thần thông hoàn nguyên.

 

Bài võ kỹ pháp | Views: 71 | Author: Trưởng phái viên Võ Bình Việt | Added by: admin | Date: 05/06/2016 | Comments (0)