[ Updated threads · New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
DIỄN ĐÀN » THẾ GIỚI VÕ THUẬT » Võ cổ truyền » Đấu luyện » VÕ LÂM CHÁNH TÔNG
VÕ LÂM CHÁNH TÔNG
adminDate: Tuesday, 24/05/2016, 16:24:51 | Message # 1
Lieutenant
Group: Người quản trị
Messages: 54
Reputation: 0
Status: Offline
DI ẢNH KỲ CÔNG

Khi đối phương đánh, ta cùng đánh; đối phương đá, ta cùng đá chứ không đỡ. Đòn đánh của ta sau nhưng đến mục tiêu trước. Vì sử dụng di ảnh nên hình ta không còn ở đó nữa và đòn đánh của đối phương sẽ vào hư không.

Vừa di ảnh, hình dáng ta cũng biến dạng theo động tác kỳ hình để hạ đối phương. 
Chân trái ta sau, chân phải họ lên vô giao chiến tay phải họ đánh. 
1.- Di ảnh xạ điền: chân phải lướt lên mé trái họ, đồng thới tay phải cản tay trái họ, tay trái đánh vào hạ bộ đối phương. 2.- Di ảnh băng tâm: tay trái móc xéo lên ôm đầu, nhảy sấn chân trái tới, tay phải cản tay trái họ, đầu vàchỏ trái vô ngay chấn thủy. 
3.- Di ảnh tống thủy: chân phải lướt lên mé trái họ, tay phải cản tay trái họ, tay trái tống vô chấn thủy, gối trái kên hạ bộ đối phương. 
4.- Di ảnh sát hầu: chân phải lướt lên mé trái họ, tay phải cản tay trái họ, gối trái lên hạ bộ, chưởng trái lên cằm, vuốt xuống bóp cổ, đẩy. 
5.- Di ảnh tống cằm: chân phải lướt lên mé trái chận chân trái họ, tay phải cản tay trái họ, tay trái tống lên cằm cho ngữa cổ. 
6.- Di ảnh sát cần: Chân phải lướt lên mé trái họ, tay phải cản tay trái họ, tay trái cấm ngón cái vô cần cổ. 
7.- Di ảnh phạt cành: chân phải lướt lên mé trái họ, tay phải cản tay trái họ, tay trái chém cạnh lưỡi bàn tay vào cạnh hàm dưới lỗ tai. 
8.- Di ảnh tán dương: chân phải lướt lên mé trái họ, tay phải cản tay trái họ, hất sống cạnh bàn tay trái vào thái dương họ. 
9.- Di ảnh thu châu: chân phải lướt lên mé trái họ, tay phải cản tay trái họ, 2 ngón trỏ giữa trái xỉa vào mắt. 
10.- Di ảnh tán tâm: chân trái lướt lên mé trái họ, lúc qua chưởng trái vào cằm họ, xoay lưng, tay phải tán ngay chấn thủy. 
11.- Di ảnh song âm: chân phải lên ngồi, hai tay ta đánh móc dưới hạ bộ. 
12.- Di ảnh tán hạ: chân trái lướt lên mé trái họ, khòm đầu, xoay lưng, tay phải hất lên hạ bộ. 
Chân phải ta sau, chân phải họ đá tới. 
3.- Di ảnh phang âm: chân phải nhảy tới về bên phải,chân trái đá lòn dưới hạ bộ. 
14.- Di ảnh bàn long: chân phải lướt tới về bên phải, chân trái tống cạnh bàn chân vô hông họ. 
15.- Di ảnh câu liêm: chân trái bước tréo qua phải, xoay lưng, dùng gót phải móc lên hạ bộ. 
16.- Di ảnh lưu vân: chân trái bước tréo qua phải, xoay lưng, dùng gót móc gặt vô cạnh hàm. 
17.- Di ảnh tảo phong: chân phải nhảy xê tới về bên phải, chân trái đá tạt vô mặt. 
18.- Di ảnh long phi: chân trái nhảy tréo qua phải xoay lại ngồi, vọt lên chân trái co vô mông, chân phải tống vô mặt.


Trưởng phái viên Võ Bình Việt
 
adminDate: Tuesday, 24/05/2016, 16:25:31 | Message # 2
Lieutenant
Group: Người quản trị
Messages: 54
Reputation: 0
Status: Offline
LỤC BỘ THẦN CÔNG

Lục bộ thần công là 6 bộ gồm có: 
1.- Đối diện giao chiến. 
2.- Đối diện cận chiến nội. 
3.- Đối diện cận chiến ngoại. 
4.- Ấm dương giao chiến. 
5.- Âm dương cận chiến nội. 
6.- Ấm dương cận chiến ngoại. 

- Đối diện là khi vô cả hai nhìn về một phía. 
- Âm dương là khi vô mỗi người ngó một bên. 
- Giao chiến làhai đối thủ đã chuẩn bị tấn công nhau, bàn chân họ đụng bàn chân ta. 
- Cận chiến làvô sâu hai gối kề nhau. 
- Nội làchân họ vô mé trong chân ta. 
- Ngoại là chân họ vô mé ngoài chân ta. 

1.- Đối diện giao chiến: Ta đứng chân trái trước, chân phải họ vô, hai bàn chân đụng nhau là giao chiến, đối diện là khi vô hai người cùng ngó một phía, ta sử dụng các đòn sau. 
- Gạt thủ thu châu. 
- Gạt thủ phạt cành. 
- Gạt thủ bám cần. 
- Gạt thủ sát hầu. 
- Gạt thủ tống thủy. 
- Gạt thủ băng tâm. 
- Gạt thủ xạ điền. 
- Hoành phong sát diện. 
- Tiến nghịch khai âm. 
- Khắc thủ khóa hậu. 
- Kim tiêu phóng thủy. 
- Bàn long tống thể. 

2.- Đối diện cận chiến nội: Khi họ vô sâu kề gối ta phía trong, ta sử dụng ngay. 
- Nả thủ thu châu. 
- Nả thủ sát hầu. 
- Nả thủ thủy tâm. 
- Nả thủ khai tâm. 
- Nả thủ xạ điền. 
- Bám thủ lia cành. 
- Bám thủ phế môn. 
- Trảo môn sát phế. 
- Gạt thủ tam kha. 
- Độc cước khai âm. 

3.- Đối diện cận chiến ngoại: Khi họ vô sâu kề gối ta phía ngoài, ta sử dụng ngay. 
- Khai môn thu châu. 
- Khai môn sát cành. 
- Khai môn bám cần. 
- Khai môn sát hầu. 
- Song yến qui sào. 
- Thần ngưu chuyển giác. 
- Di thân tán hạ. 
- Di ảnh tán tâm. 
- Cương đao sát túc. 
- Thần xà độn giáp. 

4.- Âm dương giao chiến: Ta đứng chân trái trước, chân trái họ vô đụng bàn chân ta, đó làgiao chiến. Còn họ ngó một bên ta ngó một bên là âm dương. Khi họ vô đánh ta như vậy thì ta sử dụng ngay. 

- Khóa thủ thu châu. 
- Khóa thủ phạt cành. 
- Khóa thủ bám cần. 
- Khóa thủ sát hầu. 
- Bám thủ lia cành. 
- Nả thủ thủy tâm. 
- Nả thủ khai tâm. 
- Trảo môn sát phế. 
- Kim chung sát phế. 
- Trảo cương khai hạ. 
- Nả thủ tam kha. 
- Bạch vượn bẻ đào. 

5.- Âm dương cận chiến nội: Khi họ vô sâu kề gối ta phía trong, mỗi người nhìn về một phía ta sử dụng. 
- Khai môn thu châu. 
- Khai môn phạt cành. 
- Khai môn bám cần. 
- Khai môn sát hầu. 
- Khai môn tống thủy. 
- Song yến qui sào. 
- Thần ngưu chuyển giác. 
- Hoành phong sát diện. 
- Sát túc khai âm. 
- Khắc thủ khóa hậu. 

6.- Âm dương cận chiến ngoại: Khi họ vô sâu kề gối ta phía ngoài, mỗi người nhìn về một phía ta sử dụng. 
- Song long thám hải. 
- Di thân tán hạ. 
- Di ảnh câu liêm. 
- Di ảnh tam kha. 
- Di ảnh lưu vân. 
- Hổ hồi sơn đỉnh. 
- Sát âm khổng đạo. 
- Bạch vượn bẻ đảo. 
- Linh miêu sát thử. 
- Nghịch giáng song phi. 

* Ta ngồi: 
- Thiềm thừ qua khê. 
- Kim ngao sát túc. 
- Tảo địa hổ vĩ. 
- Sát túc khai âm. 

* Ta nằm ngang: 
- Ngọa địa quyền âm. 
- Ngọa địa cước âm. 
* Họ đá: 
- Di ảnh phang âm. 
- Di ảnh bàn long. 
- Di ảnh bàn long nghịch. 
- Di ảnh lưu vân. 
- Di ảnh câu liêm. 
- Di ảnh long phi. 
- Di ảnh phóng tiêu. 
- Di ảnh tất cước. 
- Di ảnh song phi. 
- Tiến nghịch khai âm. 

Vậy, Lục bộ thần công ta phải học cho thuần thục, chuyên tâm luyện tập để trở thành tuyệt kỷ, khi đối phương tấn công bộ nào, ta hạ ngay bộ đó, theo sự luyện tập nhuần nhuyển thuần thục từ trước.


Trưởng phái viên Võ Bình Việt
 
adminDate: Tuesday, 24/05/2016, 16:26:12 | Message # 3
Lieutenant
Group: Người quản trị
Messages: 54
Reputation: 0
Status: Offline
TỨ TUYỆT ĐỊNH CÔNG

Muốn sử dụng Thất thập nhị huyệt công là 72 cách đánh vào 12 huyệt đối phương được tốt ta phải áp dụng Tứ tuyệt định công và Lục bộ thần công.

Không phải tự nhiên bay tới, đánh càng, đá đại mà được đâu. Đối phương sẽ đứng yên cho ta đánh sao? Đòn sanh, đòn tử phải có đòn trá  ta mới đánh vô chỗ muốn được. Bởi vì, có 4 cách đối phương tấn công ta ồ ạt như vũ bão. 
1. Liên hoàn cước pháp: chân đá, tay theo liền bên trái hoặc phải. 
2. Liên hoàn thủ pháp: tay đánh, chân đá liền theo thuận hoặc nghịch.
3.Cuồng phong tảo lạc diệp: chân quét qua, tay đánh lại, ào ào như gió.
4. Động quyền di ảnh: nhảy lảo đảo, khủng bố tinh thần đối phương rồi đánh bất ngờ. 

Nếu để đối phương quá tự do như vậy thì biết họ tấn công tay, chân nào mà định trước, phản trả. Phải dùng Tứ tuyệt định công mà trừ 4 cách đó.
Còn nếu họ không vô, thì ta vô đặng đánh các đòn đó. Mà ta vô thì phải dùng Tứ tuyệt định công chớ không phải khi không vô đại, họ đâu phải là hình chết, nếu ta vô họ lui thì sao? Thế nên, Tứ tuyệt định công là 4 cái bẩy gây cho họ không lui, không chạy, là bắt buộc họ phải đánh, đá.
Cá đói thấy mồi ngon đâu lui
Vượn đói thấy đào phải đưa tay hái
Chó dữ đưa chân cắn liền.

Nhờ họ ham đòn ta mới thỏa nguyện. Nhớ 4 định công.
1. Biến đả tả công: bắt họ đánh tay trái.
2. Biến đả hữu công: bắt họ đánh tay phải.
3.- Hữu cước tả công thuận nghịch: bắt họ đá thuận nghịch chân trái.
4. Tả cước hữu công thuận nghịch: bắt họ đá thuận nghịch chân phải. 

Nghiên cứu kỹ thí dụ này biết được 72 cách.
1.- Chân phải họ sau, hai tay thủ kín, chân trái ta vô cận chiến nội, tay phải bám tay trái họ, đưa mặt ngay tay phải họ thì họ đâu lui.
2. Chân trái ta xê ra chân họ, hai tay đè hai tay họ, đưa hạ bộ cho gối phải họ lên thì họ đâu chạy lui.
3. Chân trái ta vô cận chiến ngoại, quì gối đưa mặt cho gót phải họ móc.
4. Chân phải ta vô sau chân trái họ, tay trái đỡ đầu họ, chắc họ phải xoay lưng đánh chỏ phải vô mặt ta chớ đi đâu. 

Muốn bắt buộc đối phương tấn công theo ý mình, muốn sử dụng tốt Tứ tuyệt định công ta phải dùng Lục bộ thần công.


Trưởng phái viên Võ Bình Việt
 
adminDate: Tuesday, 24/05/2016, 16:26:43 | Message # 4
Lieutenant
Group: Người quản trị
Messages: 54
Reputation: 0
Status: Offline
THẤT THẬP NHỊ HUYỆT CÔNG

Thất thập nhị huyệt công là 72 cách đánh vào 12 huyệt của đối phương. Đây là những đòn sát thủ, đánh tốc chiến, tốc thắng trong những trường hợp địch thủ mạnh hơn ta và đông người.

A. TRƯỜNG HỢP CHÂN PHẢI TA ĐỨNG SAU, CHÂN PHẢI HỌ LÊN, VÔ GIAO CHIẾN TAY PHẢI HỌ ĐÁNH: 

1. SONG CHỈ THU CHÂU: Đồng thời một lượt cho thật nhanh, tay trái gạt tay họ, chân phải đá vào hạ bộ đối phương, ngón trỏ và giữa tay phải điểm vào mắt. 

2. CƯƠNG ĐAO PHẠT CÀNH: Đồng thời một lượt cho thật nhanh, tay trái gạt tay họ, chân phải đá vào hạ bộ đối phương, tay phải chém tới cạnh hàm, dưới lỗ tai. 

3. NHẤT CHỈ SÁT CẦN: Đồng thời một lượt cho thật nhanh, tay trái gạt tay họ, chân phải đá vào hạ bộ đối phương, ngón cái tay phải cặm vô cần cổ. 

4. HỔ TRẢO SÁT HẦU: Đồng thời một lượt cho thật nhanh, tay trái gạt tay họ, chân phải đá vào hạ bộ đối phương, chưởng phải lên cằm, vuốt xuống bóp cổ luôn. 

5. THÔI SƠN TỐNG THỦY: Đồng thời một lượt cho thật nhanh, bàn chân trái xoay ngang, bàn chân phải vô sâu giữa 2 chân họ, hổ tấn, tay trái gạt tay họ, gu thứ 2 của ngón giữa tay phải điểm vào chấn thủy. 

6. LOAN ĐÀI THỦY TÂM: Đồng thời một lượt cho thật nhanh, bàn chân trái xoay ngang, bàn chân phải vô ngang xeo bẻ chân họ, tay trái gạt tay họ, tay phải ôm đầu phóng chỏ tới. 

7. CUNG TIỂN XẠ ĐIỀN: Đồng thời một lượt cho thật nhanh, bàn chân trái xoay ngang, bàn chân phải vô ngang xeo bẻ chân họ, tay trái gạt tay họ, tay phải đánh hạ bộ. 

8. KHẮC THỦ KHÓA HẬU: Chân phải lên, tay trái bám cổ tay họ, tay phải dưới khắc lên ngay cùi chỏ, xoay lưng khòm đầu, tay trái từ dưới hất lên hạ bộ. 

9. TỌA ĐỊA KHAI ÂM: Chân phải lên, khòm lưng tránh đòn trên, tay trái bám khuỷu gối đối thủ xô ngang, tay phải đánh hạ bộ. 

10. TRẢM THỦ SÁT TÚC: Chân phải lên tay phải chém qua tay họ, khòm lưng, tay trái cú lưng bàn chân họ - đè luôn, tay phải cán gối bẻ ngã. 

11. HOÀNH PHONG SÁT DIỆN: Chân phải lên hai tay thủ kín đầu, tạt qua tay họ, xoay tròn người, chỏ trái vô mặt. 

12. TẠT THỦ TÁN DƯƠNG: Chân phải lên, tay phải tạt tay họ thật nhanh, đồng thời hất nghịch sống bàn tay phải vào Thái dương họ. 

B. TRƯỜNG HỢP CHÂN TRÁI TA SAU, CHÂN PHẢI HỌ LÊN, VÔ GIAO CHIẾN TAY PHẢI HỌ ĐÁNH: 

13. NẢ THỦ THU CHÂU: Hai tay tréo đỡ cao, chân trái lên sâu ngoài chân phải họ, tay trái câu tay phải họ, tay phải móc mắt. 

14. NẢ THỦ PHẠT CÀNH: Hai tay tréo đỡ cao, chân trái lên sâu ngoài chân phải họ, tay trái bám cổ, tay phải chém cạnh hàm dưới lỗ tai. 

15. NẢ THỦ SÁT CẦN: Hai tay tréo đỡ cao, chân trái vô sâu ngoài chân phải họ, tay trái câu tay phải họ, tay phải điểm ngón cái vô cần cổ. 

16. NẢ THỦ SÁT HẦU: Hai tay tréo đỡ cao, chân trái lên sâu ngoài chân phải họ, tay trái câu tay phải họ, chưởng phải tống cằm bóp cổ luôn. 

17. NẢ THỦ THỦY TÂM: Hai tay tréo đỡ cao, chân trái vô sâu ngoài chân phải họ, tay trái cản cổ họ ngữa ra, vô sát, tay phải họ sau lưng ta, tay phải ta đánh vào chấn thủy họ. 

18. NẢ THỦ BĂNG TÂM: Hai tay tréo đỡ cao, chân trái lên sâu ngoài chân phải họ, tay trái cản cổ họ ngữa ra, vô sát, tay phải họ sau lưng ta, chỏ phải vào chấn thủy. 

19. NẢ THỦ XẠ ĐIỀN: Hai tay tréo đỡ cao, chân trái lên sâu ngoài chân phải họ, tay trái cản cổ họ ngữa ra, vô sát, tay phải họ sau lưng ta, tay phải ta điểm vào hạ bộ đối thủ. 

20. TAM KHA SÁT TỬ: Hai tay tréo đỡ cao, chân trái lên sâu ngoài chân phải họ, tay phải bám chỏ họ xô qua cho họ đưa lưng, chỏ trái xuống cổ cúc. 

21. BÁM THỦ PHẾ MÔN: Chân trái lên, tay trái tạt bám chỏ họ, tay phải xỉa vô nách non. 

22. KIM CHUNG SÁT PHẾ: Hai tay tréo đỡ cao, chân trái lên sâu ngoài chân phải họ, tay phải bám chỏ họ xọ qua, chỏ trái vô nách họ. 

23. BÁM THỦ LIA HẦU: Chân trái lên sâu ngoài chân phải họ, tay trái bám chỏ họ đè, tay phải lia ngang cổ họ bằng sống cạnh bàn tay. 

24. BẠCH VƯỢN BẺ ĐÀO: Hai tay tréo đỡ cao, chân trái vô sâu ngoài chân phải họ, tay trái cản sau cổ, tay phải nắm đầu gặt ngược.


Trưởng phái viên Võ Bình Việt
 
adminDate: Tuesday, 24/05/2016, 16:27:12 | Message # 5
Lieutenant
Group: Người quản trị
Messages: 54
Reputation: 0
Status: Offline
THẤT THẬP NHỊ HUYỆT CÔNG (Tiếp theo)

C. TRƯỜNG HỢP CHÂN PHẢI TA SAU, CHÂN PHẢI HỌ LÊN, VÔ GIAO CHIẾN TAY PHẢI HỌ ĐÁNH, TA DÙNG ĐÒN CHÂN: 

25. KIM TIÊU PHÓNG THỦY: Hai tay tréo đở cao, chân phải điểm mũi bàn chân ngay chấn thủy. 

26. BÀN LONG LONG THỂ: Tay phải tạt qua tay họ, chân phải đá ngang, cạnh bàn chân vô hông. 

27. TIẾN NGHỊCH CÂU LIÊM: Chân phải lên nghịch sau lưng, móc gót chân trái lên hạ bộ. 

28. TẢO PHONG SÁT DIỆN: Chân trái xê tới bên trái, cạnh bàn chân phải vỏng vô mặt. 

29. LONG PHI CƯỚC: Chân trái xê tới bên trái, ngồi, vọt cao bay đá, chân trái co vô, chân phải tống vô mặt. 

30. DỤC MÃ QUA KHÊ: Chân trái lướt tới bên trái, chân phải phóng mũi bàn chân vô hông. 

31. TẢO ĐỊA CƯỚC: Ngồi, chân phải quét mạnh chân họ, phóng nghịch chân trái. 

32. KỲ LÂN VŨ CƯỚC: Hai tay chụp qua trái nhào ngang, hai chân phang ngang vô họ. 

D. TRƯỜNG HỢP CHÂN TRÁI TA SAU, CHÂN PHẢI HỌ LÊN, VÔ GIAO CHIẾN TAY PHẢI HỌ ĐÁNH. TA DÙNG ĐÒN CHÂN: 

33. HỔ HỒI SƠN ĐỈNH: Quây đầu trở lại, khòm lưng, hai tay chống đất, chân trái phóng nghịch vào hạ bộ. 

34. ĐÁI MÃ QUI TÀO: Chân trái lên, hai tay tréo đỡ cao, bám tay họ, gối phải vô hông. 

35. DI ẢNH CÂU LIÊM: Chân phải bước tréo qua trái, xoay lưng, dùng gót trái quơ ngang móc lên hạ bộ. 

36. DI TẢ BÀN LONG: Chân trái lướt tới bên trái, chân phải đá ngang, cạnh bàn chân vô hông. 

37. LƯU VÂN XUẤT TRUẬT: Xoay mạnh người, tay trái gạt tay họ đồng thời chân trái móc gót chân vòng vào ngực họ. 

38. THUẬN PHÓNG SONG PHI: Chân trái lên bên trái, chân phải phóng vô hông, bay lên phóng chân trái. 

39. LONG PHI CƯỚC: Chân trái lên ngồi, bay đá ngang chân phải vô mặt. 

40. TẢO NGHỊCH CƯỚC: Chân phải xê qua trái, xoay lưng, chân trái đá móc cạnh bàn chân vô mặt, để chân trái phía sau.


Trưởng phái viên Võ Bình Việt
 
adminDate: Tuesday, 24/05/2016, 16:27:41 | Message # 6
Lieutenant
Group: Người quản trị
Messages: 54
Reputation: 0
Status: Offline
THẤT THẬP NHỊ HUYỆT CÔNG (Tiếp theo)

Đ. CHÂN PHẢI TA SAU, CHÂN PHẢI HỌ ĐÁ TỚI THUẬN: 

41. DI HỮU PHANG ÂM: Chân phải lướt tới xê về bên phải, chân trái đá từ dưới lên hạ bộ. 

42. DI HỮU BÀN LONG: Chân phải lướt tới về bên phải, chân trái đá ngang cạnh bàn chân vô hông họ. 

43. DI HỮU TẢO PHONG: Chân phải lướt tới về bên phải, cạnh bàn chân trái đá vòng vô mặt. 

44. THUẬN PHÓNG SONG PHI: Chân phải lướt tớt về bên phải, chân trái phóngvô hông bay lên phóng chân phải. 

45. DI ẢNH TẢO NGHỊCH CƯỚC: Chân trái bước tréo qua, xoay lưng, cạnh bàn chân phải đá vòng vô họ. 

46. TẢO PHONG PHI CƯỚC: Chân trái nhảy xoay tròn trên cao, chân phải quây tròn trên đầu họ. 

47. DI ẢNH CÂU LIÊM: Chân trái bước tréo qua, xoay lưng, dùng gót chân phải móc lên vô hạ bộ. 

48. NGHỊCH GIÁNG SONG PHI: Chân trái bước tréo qua, nhảy xoay hai gót chân giáng từ trên xuống họ. 

49. DI ẢNH LONG PHI: Chân trái nhảy tréo qua phải xoay lại ngồi, bay lên đa ngang chân phải vô mặt. 

50. DI THÂN TÁN HẠ: Chân trái bước tréo qua phải, khòm đầu, xoay lưng, tay phải hất lên hạ bộ. 

E. TA NGỒI HỔM, CHÂN PHẢI HỌ ĐÁ: 

51. THIỀM THỪ QUA KHÊ: Chụp qua chân trái họ, nằm nghiêng, chân trái đá lên hạ bộ. 

52. KIM NGAO SÁT TÚC: Chụp qua chân trái họ, nằm nghiêng, hai chân tréo kẹp chân họ, chân trái trên giựt mạnh bẻ qua trái họ, chụp qua phải họ, chân phải lên hạ bộ. 

53. TẢO ĐỊA LIÊN HOÀN: Hai tay chụp qua trái, chân phải quét móc chân họ, phóng hai chân lên họ. 

54. TRẢO CƯƠNG SÁT TÚC:
 Lên hạ gối phải, tay phải cấm gối non, tay trái gỏ lưng bàn chân.


Trưởng phái viên Võ Bình Việt
 
adminDate: Tuesday, 24/05/2016, 16:28:26 | Message # 7
Lieutenant
Group: Người quản trị
Messages: 54
Reputation: 0
Status: Offline
THẤT THẬP NHỊ HUYỆT CÔNG (Tiếp theo)

G. TA NẰM CẢN NGANG ĐẦU QUA CHÂN PHẢI HỌ: 

55. NGỌA ĐỊA CƯỚC ÂM: Chân phải họ dậm, thì gối phải co lên, tay trái gạt lên, tay phải tạt qua, lăn vô, chân phải phóng lên hạ bộ. 

56. NGỌA ĐỊA QUYỀN ÂM: Chân trái họ dậm, thì lăn vô, tay trái câu chân phải họ, gối phải co lên chỏi mông họ, tay phải tống lên hạ bộ. 

H. CHÂN TRÁI TA SAU, CHÂN PHẢI HỌ ĐÁ TỚI THUẬN: 

57. DI HỮU PHANG BIÊN:
 Chân phải lướt về bên trái họ, chân trái đá hạ bộ. 

58. DI HỮU BÀN LONG: Chân phải lướt về bên trái họ, chân trái đá ngang, cạnh bàn chân vô hông. 

59. TIẾN NGHỊCH CÂU LIÊM: Chân trái tiến nghịch, gót phải móc lên hạ bộ. 

60. TẢO PHONG THUẬN: Chân phải lướt về bên trái họ, hất cạnh bàn chân phải tạt vô mặt. 

61. TIẾN NGHỊCH KHAI ÂM: Quây đầu, khòm lưng, chân trái tiến nghịch sau chân phải, tay phải hất lên hạ bộ. 

62. DI THÂN TÁN HẠ: Chân trái bước tréo qua phải, khòm đầu, xoay lưng, tay phải hất lên hạ bộ. 

63. THUẬN PHÓNG SONG PHI: Chân phải lướt tới về bên phải, chân trái phóng vô hông, bay lên phóng chân phải. 

64. DI ẢNH LONG PHI: Chân trái nhảy tréo qua phải, xoay lại ngồi, vọt lên, bay đá ngang chân phải vô mặt. 

I. MÔT SỐ ĐÒN ĐẶC BIỆT: 

65. SONG YẾN QUI SÀO: Hai tay móc lên vẹt tay họ, rồi ôm hai bên đầu, chân phải lướt thẳng vào đối thủ, găm đầu 2 chỏ vào chấn thủy. 

66. GẠT THỦ SÁT DIỆN: Tay móc lên vẹt tay họ rồi chém thẳng tới giữa 2 chân mày. 

67. BÁM THỦ SÁT TÚC: Chân trái lên ngoài chân phải họ, tay trái chém cổ, gót phải móc vô gối non họ. 

68. THẦN NGƯU CHUYỂN GIÁC: Hai tay gạt ra 2 bên rồi chụp vai họ kéo vào, trán ta đập vào mũi họ. 

69. THẦN XÀ ĐỘN GIÁP: Quầy đầu trở lại, khòm lưng, giựt nghịch chỏ từ dưới lên vào hạ bộ địch. 

70. SÁT ÂM KHỔNG ĐẠO: Chân trái lướt vô sâu ngoài chân phải họ, xoay cả người lại 180 độ, lúc này ta ở sau lưng đối thủ, song chỉ chọt hậu môn. 

71. LINH MIÊU SÁT THỬ: Chân trái lên sâu ngoài chân phải họ, tay phải lòn dưới nách cản cổ, chân phải bước lên cho 2 lưng áp sát, tay trái câu ngược đùi phải gánh họ lên bẻ. 

72. SONG LONG THÁM HẢI: Chân trái lên ngoài chân phải họ, tay phải lòn dưới nách cản cổ, chân phải móc chân họ về bên phải, xoay người về bên trái, tay phải đẩy mạnh về trái cho họ ngã ngửa ra.

Hết


Trưởng phái viên Võ Bình Việt
 
DIỄN ĐÀN » THẾ GIỚI VÕ THUẬT » Võ cổ truyền » Đấu luyện » VÕ LÂM CHÁNH TÔNG
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: