MENU
TRƯỞNG SƯ VÕ PHÁITrưởng sư Võ Bình Trí (1957 - 2006) là sáng tổ đời thức V của võ phái.