MENU
LỊCH SỬ MÔN PHÁI
Chuẩn võ sư Nguyễn Thái Bình
Trưởng phái viên Môn Phái Võ Bình Việt


"Việt Nam Hào Khí Cõi Lạc Hồng
Bình Định Hiển Hách Đại Chiến Công
Võ Đạo Phương Danh Lưu Hậu Thế
Môn Phái Chân Truyền Vị Nhân Sinh"
I. NGUỒN GỐC RA ĐỜI

1. Xuất sứ môn phái

Võ Bình Việt là một môn phái võ thuật cổ truyền Việt Nam thuộc hệ phái võ Bình Định. Sáng tổ của môn phái này là Chuẩn võ sư Nguyễn Thái Bình gốc người Bình Định thành lập ngày 10 tháng 10 năm 2010 tại Bến Tre, dựa trên nền tảng võ học cổ truyền Việt Nam, tích hợp sở trường, lược bớt sở đoản của gia phái, sáng tạo và hoàn thiện các bí quyết tập luyện cũng như chiến đấu, từ đó đúc kết thành nội công tâm pháp rồi truyền thụ lại cho mọi người.

2. Ý nghĩa danh xưng 

Danh xưng Võ Bình Việt của môn phái có ý nghĩa là:
  • Võ: Võ Đạo
  • Bình: Bình Định
  • Việt: Việt Nam

3. Tôn chỉ hoạt động

Môn phái hoạt động theo ba tôn chỉ: Văn hóa - Bình đẳng - Vị tha.

Bởi vì, môn phái là một đại gia đình, trong đó các môn đồ thương yêu kính trọng lẫn nhau. Sự kính trọng và lòng thương yêu ấy sẽ đan kết thành kỷ luật, một giềng mối vững chắc giúp cho sự đoàn kết chặt chẽ nhằm nêu cao danh dự môn phái, phục vụ dân tộc và nhân loại.

Môn phái tích cực góp phần vào công cuộc giáo dục thanh thiếu niên. Trong đó, mọi hoạt động của môn phái không có tính cách chính trị hay tôn giáo và luôn luôn tôn trọng các môn phái bạn.

4. Mục đích hoạt động

Nhằm nêu cao truyền thống và tinh thần bất khuất của dân tộc. Đồng thời, khai thác trọn vẹn hai phần cương và nhu của con người, cũng nhu phối hợp mọi tinh hoa võ học đã có trên thế giới, môn phái truyền dạy tư tưởng: Vượt khó - Bền bỉ - Vững vàng nhằm ba mục đích: Vinh danh - Bảo tồn - Vươn xa.

Tích cực sưu tầm, nghiên cứu và phát sinh các thế võ để tu bổ, xây dựng cho nền tảng võ học mỗi ngày thêm phong phú và tiến bộ. Đồng thời, huấn luyện cho môn sinh trên năm phương diện: Võ thuật - Võ nhạc - Võ y - Võ lí - Võ đạo.

5. Đai phục môn phái

Võ phục chính thức của môn phái là màu đen, với hệ thống đai tiến dần theo trình độ từ dưới lên trên phân biệt theo các màu: Đen - Xanh – Đỏ - Vàng – Trắng.

II. ĐẶC TRƯNG KỸ THUẬT

Đặc trưng kỹ thuật của môn phái nằm ở công phu chân tấn và tay chỏ. Các công phu cơ bản được sắp xếp thành những bài quyền ngắn và dễ hiểu, nhưng rất hiệu quả. Đó cũng là vì đối tượng học là những học sinh phổ thông đào tạo nhanh chóng để có khả năng tự vệ trong cuộc sống. Ở mức độ trung đẳng, môn phái chú trọng đào tạo các công phu nâng cao như phản xạ, chân lực, nhãn pháp, tịnh tâm pháp và nội công.

III. CÁC MỐC LỊCH SỬ

- Ngày 01 tháng 01 năm 2000, giới thiệu tinh hoa môn phái tại Tổ đường Bình Việt.
- Ngày 26 tháng 03 năm 2008, thành lập Võ đường Bình An tại Khu di tích Căn cứ Sài Gòn - Gia Định (Y4).
- Ngày 01 tháng 01 năm 2012, thành lập Võ đường Bình Phú tại UBND xã Tân Phú Tây, TP. Bến Tre.
 
Bến Tre, ngày 01 tháng 07 năm 2017
MÔN PHÁI VÕ BÌNH VIỆT
TRƯỞNG PHÁI VIÊN


(đã ký)

Chuẩn võ sư Nguyễn Thái Bình