MENU
Home » Articles » Bộ môn võ thuật » Kỹ thuật căn bản

NGŨ HÀNH THỦ PHÁP - VÕ ĐẠO BÌNH ĐỊNH VIỆT NAM
  1. Kim hành thủ bộ lược thao
  2. Thôi hoành bạt giáng đăng câu cổn quyền
  3. Mộc hành thủ bộ nan phiên
  4. Lia khai trảm phạt loan chuyền thích đao
  5. Thủy hành thủ bộ trích đào
  6. Kê long báo hạc ưng hầu hổ công
  7. Hỏa hành thủ bộ thần thông
  8. Lôi đài trực giáng hoành xung ấn đường
  9. Thổ hành thủ bộ trung ương
  10. Tương giao hợp xuất âm dương thuận hòa.
Category: Kỹ thuật căn bản | Added by: admin (23/12/2016) | Author: Trưởng phái viên Võ Bình Việt E W
Views: 36 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar