LÃO HỔ QUYỀN PHÁP - VÕ PHÁI BÌNH ĐỊNH VIỆT NAM

II/ ĐỒ HÌNH

III/ KỸ THUẬT

1. Bài quyền chia làm 10 phân đoạn từ 1 đến 10

2. Số lượng động tác: có 52 nhịp

3. Bài quyền có tổng cộng 40 câu thiệu

4. Bài quyền có 5 đoạn ngắt kỹ thuật

- Bái tổ lão hổ - Đơn tọa phục hổ: 3 giây

- Hữu thủ yểm tâm – Lão hổ vồ mồi: 3 giây

- Ngũ phong đả bồi – Long quyền đả khứ: 3 giây

- Tả hữu đả diện – Đơn tọa phục hổ: 3 giây

- Hữu thủ yểm tâm – Tướng quân bạt kiếm: 3 giây.

5. Thời gian thực hiện bài:

- Tổng thời gian: 1 phút 25 giây

- Điểm dừng ở cuối mỗi câu thiệu

- Thời gian dừng không quá 5 giây cho mỗi lần.

6. Tân pháp: hạc, hổ, long, quy, miêu, kê, ngưu, xà.

7. Thủ pháp: quyền, trảo, giác, đao, chỉ.

8. Cước pháp: bạt, tiêu, tất, tảo, bàn, phi.

IV/ DIỄN QUYỀN

ĐOẠN 1: BẠCH HỔ KHỞI ĐỘNG

1. Bái tổ lão hổ

- Đứng lập thân, thủ dương quyền bên hông, đan tay chào Kính lễ, rồi cuộn rút về thắt lưng. Bước chân phải tới trước, kéo chân trái theo (hạ thấp người). Hai tay hốt vòng từ ngoài vào trước đầu gối (tay phải trên, tay trái dưới). Bước chân trái lên sát chân phải Miêu tấn, đưa vòng hai tay từ dưới lên trước mặt (qua khỏi đầu), mở hổ trảo xé ra hai bên kéo xuống ngang vai.

- Cuộn hai tay thủ dương quyền, bỏ tréo chân trái trước gối phải (Xà tấn). Bước chân phải lên thành Hạc tấn, vòng tay kính lễ.

- Bỏ tréo chân phải qua trước gối trái (Xà tấn), bước chân trái lên thành Hạc tấn, vòng tay kính lễ. Bước chân trái lên trước (mặt tiền) Hạc tấn, chào kính lễ.

- Lui chân trái về sau thành Long tấn, hai tay ấn song đao về trước mặt.

- Rút chân phải về Lập thân, hai tay cuộn về thủ dương quyền.

2. Chấp thủ khai mã

- Giữ nguyên hai tay, chân phải bước ngang sang phải, chân trái bước ngang sang trái thành Hổ tấn.

3. Song thủ phá cước

- Kéo quyền lên ngang hốc vai và đấm xuống đất (lưng hai nắm quyền chạm nhau).

4. Đồng tử dâng quả

5. Lưỡng thủ khai môn

ĐOẠN 2: ĐẠI BÀNG TRIỂN DỰC

6. Đơn tọa phục hổ

7. Hữu thủ yểm tâm

8. Hồi đầu thối tọa

9. Tả thủ yểm tâm

10. Nhất cước phá đao

ĐOẠN 3: HỒI MÃ ĐẢ HỔ

11. Nhất quyền đả khứ

12. Lão hổ vồ mồi

13. Ngũ phong đả bồi

14. Song đao phạt mộc

ĐOẠN 4: HOÀNH THÂN TỌA THỦ

15. Song phi cước khứ

16. Long quyền đả khứ

17. Tả hữu đả diện

18. Cuồng phong tróc nã

ĐOẠN 5: THỐI TỌA HỮU BIÊN

19. Tả thủ phá cước

20. Hoành thân phục hổ

21. Hữu thủ yểm tâm

22. Ngũ phong đả diện

ĐOẠN 6: THỐI TỌA TẢ BIÊN

23. Hữu cước đảo địa

24. Đơn tọa phục hổ

25. Tả thủ yểm tâm

26. Ngũ phong đả diện

ĐOẠN 7: HOÀNH THÂN ĐOẠT NGỌC

27. Tả cước tảo địa

28. Đơn tọa phục hổ

29. Hữu thủ yểm tâm

30. Lưỡng thủ vạn năng

ĐOẠN 8: ÂM DƯƠNG NHẤT BỘ

31. Đơn tọa phục hổ

32. Tả thủ yểm tâm

33. Long quyền đoạt nhãn

34. Lưỡng thủ tả cước

ĐOẠN 9: THANH SƯ XUẤT ĐỘNG

35. Hoành thân thoái bộ

36. Hữu thủ yểm tâm

37. Long quyền đoạt nhãn

38. Lưỡng thủ hữu cước

ĐOẠN 10: TÀNG HOA ĐƠN TỌA

39. Tướng quân bạt kiếm

40. Bái tổ thâu mã.

Category: Bài võ lực pháp | Added by: admin (25/05/2016) | Author: Trưởng phái viên Nguyễn Thái Bình E W
Views: 150 | Tags: LÃO HỔ QUYỀN THUẬT MÔN PHÁI VÕ LÂM | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar