Home » Articles » Bộ môn võ thuật » Bài võ kỹ pháp

NGŨ HÀNH KIỀU THỦ


Bộ 1: TẢ ĐƠN KIỀU THỦ
1. Tả khắc kiều: Gạt úp tay trái từ trong ra ngoài.
2. Tả khóa kiều: Gạt úp tay trái từ ngoài vào trong.
3. Tả bạt kiều: Gạt úp tay trái từ trên xuống dưới.
4. Tả khai kiều: Gạt ngửa tay trái từ trong ra ngoài.
5. Tả phạt kiều: Gạt xéo tay trái từ trên xuống dưới.
Bộ 2: HỮU ĐƠN KIỀU THỦ
1. Hữu khắc kiều: Gạt úp tay phải từ trong ra ngoài.
2. Hữu khóa kiều: Gạt úp tay phải từ ngoài vào trong.
3. Hữu bạt kiều: Gạt úp tay phải từ trên xuống dưới.
4. Hữu khai kiều: Gạt ngửa tay phải từ trong ra ngoài.
5. Hữu phạt kiều: Gạt xéo tay phải từ trên xuống dưới.
Bộ 3: TẢ LIÊN KIỀU THỦ
1. Tả khắc kiều: Gạt úp tay trái từ trong ra ngoài.
2. Hữu khóa kiều: Gạt úp tay phải từ ngoài vào trong.
3. Tả bạt kiều: Gạt úp tay trái từ trên xuống dưới.
4. Hữu khai kiều: Gạt ngửa tay phải từ trong ra ngoài.
5. Tả phạt kiều: Gạt xéo tay trái từ trên xuống dưới.
Bộ 4: HỮU LIÊN KIỀU THỦ
1. Hữu khắc kiều: Gạt úp tay phải từ trong ra ngoài.
2. Tả khóa kiều: Gạt úp tay trái từ ngoài vào trong.
3. Hữu bạt kiều: Gạt úp tay phải từ trên xuống dưới.
4. Tả khai kiều: Gạt ngửa tay trái từ trong ra ngoài.
5. Hữu phạt kiều: Gạt xéo tay phải từ trên xuống dưới.
Bộ 5: SONG LƯỠNG KIỀU THỦ
1. Song khắc kiều: Gạt úp hai tay từ trong ra ngoài.
2. Song khóa kiều: Gạt úp hai tay từ ngoài vào trong.
3. Song bạt kiều: Gạt úp hai tay từ trên xuống dưới.
4. Song khai kiều: Gạt ngửa hai tay từ trong ra ngoài.
5. Song phạt kiều: Gạt xéo hai tay từ trên xuống dưới.


MÔN PHÁI VÕ ĐẠO BÌNH ĐỊNH VIỆT NAM
TRƯỞNG PHÁI VIÊN

(đã ký)
Chuẩn võ sư Võ Bình Việt
Category: Bài võ kỹ pháp | Added by: admin (18/06/2017)
Views: 107 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar