MENU
Home » Articles » Bộ môn võ thuật » Bài võ kỹ pháp

BÁT QUÁI TẤN PHÁP - VÕ ĐẠO BÌNH ĐỊNH VIỆT NAM

I. TÊN THẾ TẤN PHÁP
 1. Khai thiên hổ tấn.
 2. Tả trạch xà tấn.
 3. Hữu trạch xà tấn.
 4. Tả hỏa phụng tấn.
 5. Hữu hỏa phụng tấn.
 6. Tả lôi long tấn.
 7. Hữu lôi long tấn.
 8. Tả phong hạc tấn.
 9. Hữu phong hạc tấn.
 10. Tả thủy quy tấn.
 11. Hữu thủy quy tấn.
 12. Tả sơn hầu tấn.
 13. Hữu sơn hầu tấn.
 14. Tả địa lân tấn.
 15. Hữu địa lân tấn.
 16. Hợp thiên hổ tấn.
II. LỜI THIỆU TẤN PHÁP
 1. Càn cung hổ tấn khai bình.
 2. Đoài cung xà tấn túc hình bát phương.
 3. Li cung phụng tấn nhu cương.
 4. Chấn cung long tấn âm dương thuận hòa.
 5. Tốn cung hạc tấn phong ba.
 6. Khảm cung quy tấn thiên hà thủy công.
 7. Cấn cung hầu tấn thần thông.
 8. Khôn cung lân tấn thiện đồng hoàn nguyên.
Category: Bài võ kỹ pháp | Added by: admin (05/06/2016) | Author: Trưởng phái viên Võ Bình Việt E W
Views: 72 | Tags: BÀI 1: BÁT QUÁI TẤN PHÁP - MÔN PHÁI | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar