Home » Articles » Bộ môn võ thuật » Bài võ kỹ pháp

BÁT QUÁI TẤN PHÁP

Bộ 1: Càn thiên hổ tấn
1. Hợp hổ tấn: Hai chân khép chặt, khuỵu gối xuống.
2. Khai hổ tấn: Hai chân mở rộng gấp 2 lần vai.
Bộ 2: Đoài trạch xà tấn
1. Tả xà tấn:
Chân trái bắt chéo phía trước đầu gối phải.
2. Hữu xà tấn: Chân phải bắt chéo phía trước đầu gối trái.
Bộ 3: Ly hỏa phụng tấn
1. Tả phụng tấn: Chân trái chấm mũi chân nhẹ xuống đất.
2. Hữu phụng tấn: Chân phải chấm mũi chân nhẹ xuống đất.
Bộ 4: Chấn lôi long chấn tấn
1. Tả long tấn: Chân trái gập gối, xoay người qua trái.
2. Hữu long tấn: Chân phải gập gối, xoay người qua phải.
Bộ 5: Tốn phong hạc tấn
1. Tả hạc tấn: Chân trái rút cao gối, trút mũi chân.
2. Hữu hạc tấn: Chân phải rút cao gối, trút mũi chân.
Bộ 6: Khảm thủy quy tấn
1. Tả quy tấn: Chân trái trụ, chân phải chạm đất duỗi bàn chân.
2. Hữu quy tấn: Chân phải trụ, chân trái chạm đất duỗi bàn chân.
Bộ 7: Cấn sơn hầu tấn
1. Tả hầu tấn: Chân trái trụ, chân phải quỳ.
2. Hữu hầu tấn: Chân phải trụ, chân trái quỳ.
Bộ 8: Khôn địa lân tấn
1. Tả lân tấn: Chân trái gập gối, chân phải quỳ.
2. Hữu lân tấn: Chân phải gập gối, chân trái quỳ.

Môn Phái Võ Đạo Bình Định Việt Nam
TRƯỞNG PHÁI VIÊN
(đã ký)
Chuẩn võ sư Võ Bình Việt
Category: Bài võ kỹ pháp | Added by: admin (05/06/2016) | Author: Trưởng phái viên Võ Bình Việt E W
Views: 250 | Tags: BÀI 1: BÁT QUÁI TẤN PHÁP - MÔN PHÁI | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar