Home » Articles » Bộ môn võ thuật

Entries in section: 14
Shown entries: 11-14
Pages: « 1 2

CHIÊU 1: CANH HÀNG NGŨ

Thế 1: Chuẩn hàng

Thế 2: Canh hàng

Thế 3: Thâu hàng

Thế 4: Ly hàng

CHIÊU 2: VI HÀNH NGŨ

Thế 5: Tiến hành

Thế 6: Thoái hành

Thế 7: Hữu hành

Thế 8: Tả hành

CHIÊU 3: PHƯƠNG HOÁN NGŨ

Thế 9: Thuận hoán

Thế 10: Nghịch hoán

Thế 11: Tà hoán

Thế 12: Hậu hoán

CHIÊU 4: NIẾT BÀN NGŨ

Thế 13: Tọa bàn

Thế 14: Ngọa bàn

Thế 15: Điệt bàn

Thế 16: Trụ bàn

Bài võ lực pháp | Views: 63 | Author: Chưởng môn nhân Nguyễn Thái Bình | Added by: admin | Date: 04/06/2016 | Comments (0)

CHIÊU 1: DỰ BỊ LỄ

Thế 1: Bình thân

Thế 2: Tề thân

Thế 3: Nghiêm thân

Thế 4: Lập thân

CHIÊU 2: KÍNH BÁI LỄ

Thế 5: Kính lễ

Thế 6: Bái tổ

Thế 7: Tâm niệm

Thế 8: Tàng công

CHIÊU 3: TỨ BAN LỄ

Thế 9: Vận khí

Thế 10: Phát khởi

Thế 11: Tiếp bảo

Thế 12: Tọa huấn

CHIÊU 4: KẾT THÚC LỄ

Thế 13: Chấp thủ

Thế 14: Quy đầu

Thế 15: Thư công

Thế 16: Bế thức

Bài võ lực pháp | Views: 71 | Author: Chưởng môn nhân Nguyễn Thái Bình | Added by: admin | Date: 04/06/2016 | Comments (0)

Bài võ lực pháp | Views: 90 | Author: Chưởng môn nhân Nguyễn Thái Bình | Added by: admin | Date: 26/05/2016 | Comments (0)

  1. Khai quyền bái kính tiên sư
  2. Ngư ông vọng nguyệt, thiềm thừ quá giang.
  3. Bằng phi độc cước trung lang
  4. Kim thiền thoát xác, thông tàng địa quy.
  5. Trương cung xạ tiễn thần uy
  6. Cương phòng trực pháo, biên thùy trấn binh.
  7. Song long đột kích ngư tinh
  8. Sơn đầu hạc lập, đăng trình thổ công.
Bài võ thảo pháp | Views: 97 | Added by: admin | Date: 25/05/2016 | Comments (0)

1-10 11-14