Home » Articles » Bộ môn võ thuật

Entries in section: 12
Shown entries: 11-12
Pages: « 1 2

CHIÊU 1: DỰ BỊ LỄ

Thế 1: Bình thân

Thế 2: Tề thân

Thế 3: Nghiêm thân

Thế 4: Lập thân

CHIÊU 2: KÍNH BÁI LỄ

Thế 5: Kính lễ

Thế 6: Bái tổ

Thế 7: Tâm niệm

Thế 8: Tàng công

CHIÊU 3: TỨ BAN LỄ

Thế 9: Vận khí

Thế 10: Phát khởi

Thế 11: Tiếp bảo

Thế 12: Tọa huấn

CHIÊU 4: KẾT THÚC LỄ

Thế 13: Chấp thủ

Thế 14: Quy đầu

Thế 15: Thư công

Thế 16: Bế thức

Bài võ lực pháp | Views: 88 | Author: Chưởng môn nhân Nguyễn Thái Bình | Added by: admin | Date: 04/06/2016 | Comments (0)

Bài võ lực pháp | Views: 114 | Author: Chưởng môn nhân Nguyễn Thái Bình | Added by: admin | Date: 26/05/2016 | Comments (0)

1-10 11-12