MENU
Home » Articles » Bộ môn võ thuật

Entries in section: 13
Shown entries: 11-13
Pages: « 1 2

CHIÊU 1: DỰ BỊ LỄ

Thế 1: Bình thân

Thế 2: Tề thân

Thế 3: Nghiêm thân

Thế 4: Lập thân

CHIÊU 2: KÍNH BÁI LỄ

Thế 5: Kính lễ

Thế 6: Bái tổ

Thế 7: Tâm niệm

Thế 8: Tàng công

CHIÊU 3: TỨ BAN LỄ

Thế 9: Vận khí

Thế 10: Phát khởi

Thế 11: Tiếp bảo

Thế 12: Tọa huấn

CHIÊU 4: KẾT THÚC LỄ

Thế 13: Chấp thủ

Thế 14: Quy đầu

Thế 15: Thư công

Thế 16: Bế thức

Bài võ lực pháp | Views: 25 | Author: Chưởng môn nhân Nguyễn Thái Bình | Added by: admin | Date: 04/06/2016 | Comments (0)

Bài võ lực pháp | Views: 21 | Author: Chưởng môn nhân Nguyễn Thái Bình | Added by: admin | Date: 26/05/2016 | Comments (0)

  1. Khai quyền bái kính tiên sư
  2. Ngư ông vọng nguyệt, thiềm thừ quá giang.
  3. Bằng phi độc cước trung lang
  4. Kim thiền thoát xác, thông tàng địa quy.
  5. Trương cung xạ tiễn thần uy
  6. Cương phòng trực pháo, biên thùy trấn binh.
  7. Song long đột kích ngư tinh
  8. Sơn đầu hạc lập, đăng trình thổ công.
Bài võ thảo pháp | Views: 53 | Added by: admin | Date: 25/05/2016 | Comments (0)

1-10 11-13