Home » Articles » Bộ môn võ lý » Lý luận võ phái

Ý NGHĨA BẬC HỌC
*Trưởng phái viên Võ Bình Việt
Võ Đạo Bình Định Việt Nam


 
 
Việc thăng đai và đẳng (bậc và cấp) cho các võ sinh dự tuyển được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn về Tài và Đức. Mỗi bậc được chia ra làm nhiều cấp. Mỗi cấp và bậc có một mức độ khác nhau về quyền hạn, đi đôi với nghĩa vụ và bổn phận, cũng như các đặc quyền chính đáng gắn liền với trách nhiệm của các cấp và bậc tương ứng.

Cần phải phân biệt bậc và cấp (được thể hiện bằng đai và đẳng) với chức vụ (trách nhiệm được giao trong tổ chức). Trong một số trường hợp, cấp và bậc chưa cao vẫn có thể được giao chức vụ cao và ngược lại.

1. Học thuật viên: Đây là giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau, học viên có thể ngưng theo học bất cứ lúc nào mà không cần nghi thức đặc biệt (thường kéo dài 12 tháng tập luyện liên tục) tại Hiệu đường.

2. Võ sinh viên: Học viên sẽ làm lễ “Bái tổ kính sư”. Sau lễ này, học viên chính thức trở thành võ sinh của võ phái và có mối ràng buộc trách nhiệm lẫn nhau về mặt võ phái tại Chi đường.

3. Hướng dẫn viên: Khi võ sinh đạt được bậc học này sẽ được làm Hướng dẫn viên tại Phân đường.

4. Huấn luyện viên: Khi võ sinh đạt được bậc học này sẽ được làm Huấn luyện viên tại Liên đường.

5. Võ giáo viên: Khi võ sinh đạt được bậc học này sẽ được làm Chính giảng viên tại Tổng đường.

6. Trưởng phái viên: Người lãnh đạo cao nhất của Võ Bình Việt và cũng là Chính giảng viên cao cấp chịu trách nhiệm đào tạo cao đồ tại Tổ đường.

Bậc học và cấp đai của Võ Đạo Bình Định Việt Nam kế thừa truyền thống của tinh thần dân tộc với những đặc điểm tượng trưng và nội dung tiềm tàng riêng biệt của tiền nhân ngày trước.
Bến Tre, ngày 23 tháng 01 năm 2017
VÕ ĐẠO BÌNH ĐỊNH VIỆT NAM

(đã ký)

Trưởng phái viên Võ Bình Việt
Category: Lý luận võ phái | Added by: admin (09/04/2017) | Author: Trưởng phái viên Võ Bình Việt E W
Views: 103 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar