MENU
Home » Articles » Bộ môn võ lý » Lý luận võ phái

BÀI 31: HỆ THỐNG ĐÀO TẠO
* Trưởng phái viên Võ Bình Việt
Võ Đạo Bình Định Việt Nam

 

Theo quy luật chung, mọi tổ chức đều có một hệ thống cấp bậc cùng với những quyền hạn và trách nhiệm tương ứng với cấp bậc ấy. Võ Bình Việt cũng không ngoại lệ, để thể hiện được tính tôn ti trật tự, thứ bậc nghiêm minh trong nội bộ, cho nên Trưởng phái viên Võ Bình Việt đã xây dựng một hệ thống cấp bậc tương ứng với các màu đai và đẳng một cách rất chặt chẽ và khoa học.

I. TỔNG QUAN ĐÀO TẠO

Hệ thống đào tạo của Võ Bình Việt có 20 cấp chia thành 5 bậc. Võ sinh muốn được dự thi thăng cấp đai đẳng và bậc (từ cấp 1 đến cấp 20) phải hội đủ các điều kiện về tuổi tác, đạo đức nghề nghiệp, trình độ văn hóa, không vi phạm quy chế võ thuật, điều lệ võ phái và pháp luật nhà nước, có học lực tốt với thời gian tập luyện tối thiểu theo quy định chương trình khung sau đây:
 
CẤP BẬC HỌC ĐAI ĐẲNG TIẾT KHÓA TIẾN ĐỘ TUỔI GHI CHÚ
1 Võ sinh viên
(Sơ học)
48 giờ/cấp
(192 giờ)
3 tháng/cấp
(1 năm)
3 tháng 6 Đen 1 vạch xanh
2 6 tháng Đen 2 vạch xanh
3 9 tháng Đen 3 vạch xanh
4 12 tháng Đen 4 vạch xanh
5 Học thuật viên
(Tiểu học)
96 giờ/cấp
(384 giờ)
6 tháng/cấp
(2 năm)
1 năm 6 tháng 7 Xanh 1 vạch trắng
6 2 năm Xanh 2 vạch trắng
7 2 năm 6 tháng 8 Xanh 3 vạch trắng
8 3 năm Xanh 4 vạch trắng
9 Hướng dẫn viên
(Trung học)
192 giờ/cấp
(768 giờ)
12 tháng/cấp
(4 năm)
4 năm 9 Trắng 1 vạch vàng
10 5 năm 10 Trắng 2 vạch vàng
11 6 năm 11 Trắng 3 vạch vàng
12 7 năm 12 Trắng 4 vạch vàng
13 Huấn luyện viên
(Đại học)
384 giờ/cấp
(1536 giờ)
24 tháng/cấp
(8 năm)
9 năm 14 Vàng 1 vạch đỏ
14 11 năm 16 Vàng 2 vạch đỏ
15 13 năm 18 Vàng 3 vạch đỏ
16 15 năm 20 Vàng 4 vạch đỏ
17 Võ giáo viên
(Cao học)
768 giờ/cấp
(3072 giờ)
48 tháng/cấp
(16 năm)
19 năm 24 Đỏ 1 vạch đen
18 23 năm 28 Đỏ 2 vạch đen
19 27 năm 32 Đỏ 3 vạch đen
20 31 năm 36 Đỏ 4 vạch đen
** Trưởng phái viên Vô định Đỏ 4 sọc màu

II. LỊCH TRÌNH ĐÀO TẠO
 
CẤP GIỜ TIẾT BUỔI TUẦN KHÓA GHI CHÚ
1 45 phút/tiết 2 tiết/buổi 2 buổi/tuần 12 tuần/cấp 4 cấp/khóa Tự quản cấp 1
2 Tự quản cấp 2
3 Tự quản cấp 3
4 Tự quản cấp 4
5 60 phút/tiết 2 tiết/buổi 2 buổi/tuần 24 tuần/cấp 4 cấp/khóa Tu giảng cấp 1
6 Tu giảng cấp 2
7 Tu giảng cấp 3
8 Tu giảng cấp 4
9 75 phút/tiết 2 tiết/buổi 2 buổi/tuần 36 tuần/cấp 4 cấp/khóa Tu giảng cấp 5
10 Tu giảng cấp 6
11 Tu giảng cấp 7
12 Tu giảng cấp 8
13 90 phút/tiết 2 tiết/buổi 2 buổi/tuần 48 tuần/cấp 4 cấp/khóa Trợ giảng bậc 1
14 Trợ giảng bậc 2
15 Trợ giảng bậc 3
16 Trợ giảng bậc 4
17 105 phút/tiết 2 tiết/buổi 2 buổi/tuần 60 tuần/cấp 4 cấp/khóa Chính giảng bậc 1
18 Chính giảng bậc 2
19 Chính giảng bậc 3
20 Chính giảng bậc 4
 


Bến Tre, ngày 01 tháng 01 năm 2017
VÕ ĐẠO BÌNH ĐỊNH VIỆT NAM

(đã ký)

Trưởng phái viên Võ Bình Việt
Category: Lý luận võ phái | Added by: admin (23/01/2017) | Author: Trưởng phái viên Võ Bình Việt E W
Views: 137 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar