MENU
Home » Articles » Bộ môn võ lý » Lý luận võ phái

Entries in category: 3
Shown entries: 1-3
Pages:

Sort by: Date · Name · Rating · Comments · Views
 
Lý luận võ phái | Views: 38 | Author: Trưởng phái viên Võ Bình Việt | Added by: admin | Date: 19/04/2017 | Comments (0)

*Trưởng phái viên Võ Bình Việt
Võ Đạo Bình Định Việt Nam


 
 
Việc thăng đai và đẳng (bậc và cấp) cho các võ sinh dự tuyển được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn về Tài và Đức. Mỗi bậc được chia ra làm nhiều cấp. Mỗi cấp và bậc có một mức độ khác nhau về quyền hạn, đi đôi với nghĩa vụ và bổn phận, cũng như các đặc quyền chính đáng gắn liền với trách nhiệm của các cấp và bậc tương ứng.
Lý luận võ phái | Views: 68 | Author: Trưởng phái viên Võ Bình Việt | Added by: admin | Date: 09/04/2017 | Comments (0)

  • * Trưởng phái viên Võ Bình Việt
Võ Đạo Bình Định Việt Nam

 

Theo quy luật chung, mọi tổ chức đều có một hệ thống cấp bậc cùng với những quyền hạn và trách nhiệm tương ứng với cấp bậc ấy. Võ Bình Việt cũng không ngoại lệ, để thể hiện được tính tôn ti trật tự, thứ bậc nghiêm minh trong nội bộ, cho nên Trưởng phái viên Võ Bình Việt đã xây dựng một hệ thống cấp bậc tương ứng với các màu đai và đẳng một cách rất chặt chẽ và khoa học.

Hệ thống đào tạo của Võ Bình Việt có 20 cấp chia thành 5 bậc. Võ sinh muốn được dự thi chuyển cấp đai đẳng và bậc (từ cấp 1 đến 20) phải hội đủ các điều kiện về tuổi tác, đạo đức nghề nghiệp, trình độ văn hóa, không vi phạm quy chế võ thuật, điều lệ võ phái và pháp luật nhà nước, có học lực tốt với thời gian tập luyện tối thiểu theo quy định chương trình khung sau đây:
Lý luận võ phái | Views: 116 | Author: Trưởng phái viên Võ Bình Việt | Added by: admin | Date: 23/01/2017 | Comments (0)