Home » Articles » Bộ môn võ đạo » Múa lân sư rồng

GIÁO HUẤN VÕ SINH
* Trưởng phái viên Võ Bình Việt
Võ Đạo Bình Định Việt Nam1. Võ sinh phải tuyệt đối tôn trọng, phục tùng quy tắc và bảo vệ võ phái;

2. Võ sinh phải liên tục góp sức phát huy nền võ thuật nước nhà nói chung, chấn hưng võ phái nói riêng và phải giữ thanh danh cho võ phái bằng cách giữ đúng những điều giáo huấn.

3. Cấm chỉ các võ sinh không được gây thù oán với các võ phái khác.

4. Võ sinh không được đem màu sắc chính trị vào võ đường hay võ phái hoặc đề cập phê bình các tôn giáo, đảng phái mà sanh ra mâu thuẫn.

5. Không được vì tư thù, tư oán, lập bè kết đảng đánh nhau hay hành hung.

6. Không được làm chuyện đồi phong bại tục, làm tổn thương danh dự của võ đường, sứt mẻ uy tín của võ phái và phương hại đến nền luân lý cổ truyền của dân tộc.

7. Không được tự tiện thu nhận đồ đệ hay thụ nghiệp phái võ khác mà chưa được Trưởng phái viên chấp nhận.
 
Bến Tre, ngày 25 tháng 01 năm 2017
VÕ ĐẠO BÌNH ĐỊNH VIỆT NAM

(đã ký)

Trưởng phái viên Võ Bình Việt
Category: Múa lân sư rồng | Added by: admin (09/04/2017) | Author: Trưởng phái viên Võ Bình Việt E W
Views: 109 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar