Home » 2016 » May » 26 » DANH SÁCH CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA TRONG FESTIVAL TÂY SƠN BÌNH ĐỊNH - PHÁI ĐOÀN THU VÂN QUỐC TẾ VÕ ĐẠO VIỆT NAM NĂM 2008
02:44:55
DANH SÁCH CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA TRONG FESTIVAL TÂY SƠN BÌNH ĐỊNH - PHÁI ĐOÀN THU VÂN QUỐC TẾ VÕ ĐẠO VIỆT NAM NĂM 2008

Trưởng phái viên Võ Bình Việt


 1. Bài Nhị lộ - Biểu diễn: Tập thể các vận động viên tham gia.
 2. Bài Thiết sáo Thu Vân - Biểu diễn: Nguyễn Huy Sắc.
 3. Bài Đường roi trực chỉ - Biểu diễn: Phan Bảo Trung.
 4. Bài Song luyện Trường côn  đấu Song quải - Biểu diễn: Lê Tài Bảo Khôi và Trương Thanh Nhàn.
 5. Bài Song tô trảm thủ - Biểu diễn: Bạch Văn Nhất.
 6. Bài Song xà yểm nguyệt kiếm - Biểu diễn: Chu Thị Mai Lan.
 7. Bài Song luyện Trường côn đấu Song đoản côn - Biểu diễn: Nguyễn Huy Sắc và Phan Bảo Trung.
 8. Bài Linh xà quyền - Biểu diễn: Hoàng Văn Thạnh.
 9. Bài Song tô đấu côn - Biểu diễn: Bạch Văn Nhất và Nguyễn Huy Sắc.
 10. Bài Tam đấu luyện tay không tự vệ - Biểu diễn: Phan Bảo Trung  + Nguyễn Văn Bình và Hoàng Văn Thạnh.
 11. Bài Trường sinh long phiến - Biểu diễn: HLV Nguyễn Thái Bình (phân thế: Võ sư Thu Vân và HLV Nguyễn Thanh Long).
 12. Bài Tam đấu luyện - Biểu diễn: Chu Thị Mai Lan + Phan Bảo Trung và Nguyễn Văn Bình.
 13. Bài Xà quyền - Biểu diễn: Nguyễn Thanh Long.
 14. Bài Song đấu luyện Đoản kiếm chống Đơn đao - Biểu diễn: Lê Tài Bảo Khôi - Trương Thanh Nhàn.
 15. Bài Địa đường đao - Biểu diễn: Nguyễn Huy Sắc.
 16. Bài Phân thế đao - Biểu diễn: John Phan + Phan Bảo Trung + Hoàng Văn Thạnh - Bạch Văn Nhất + Nguyễn Huy Sắc + Nguyễn Văn Bình.

 • VBV
Category: Tin tức sự kiện | Views: 80 | Added by: admin | Tags: DANH SÁCH CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GI | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar