* Chuẩn võ sư Nguyễn Thái Bình (ST)
Môn phái Võ Bình Việt


Thế võ chiến đấu cổ truyền bằng đoản đao và lăn khiên

1. Võ là gì?

Võ là hệ thống chuyển động của còn người mang tính chiến đấu, được đúc kết từ sự đấu tranh và sinh tồn của loài người với thiên nhiên và vạn vật, nó được con người rèn luyện thành phản xạ tự nhiên mang đầy tính nhân văn và đạo lý (đạo là quy luật tự nhiên, lý là l ... Read more »
Category: Tinh hoa võ thuật | Views: 409 | Added by: admin | Date: 09/04/2017 | Comments (0)