1. DẪN NHẬP

Thủy Tiên Công Chúa sáng chế ra 12 thủ nhu quyền, gồm 114 chiêu, đặt tên thủ thứ nhất là Việt nữ chính thủ. Khi chép vào phần Vũ kinh trong bộ Đông A Di Sự, thì Thái sư Trần Nguyên Đán lại chép là Tỏa thủ phá thức. Nhân đó các đời sau gọi là Tỏa Thủ Phá Thức thành quen.

Việt nữ chính thủ gồm có 12 chiêu tự vệ khi bị đối thủ nắm tay có tên như sau:
  • Chiêu thứ nhất: Đối diện chính tâm, hữu chiêu.
  • Chiêu thứ nhì: Đối diện chính tâm, tả chiêu.
  • Chiêu thứ ba: Nhân ngã đối diện, hữu chiêu.
  • ... Read more »
Category: Tinh hoa võ thuật | Views: 412 | Added by: admin | Date: 30/01/2017 | Comments (0)