* Yên tử cư sĩ Trần Đại Sỹ
Võ sư Trần Huy Quyền
* LỜI GIỚI THIỆU

- Tác giả: Thủy Tiên Công Chúa (1254 – 1329)

- Xuất xứ: Vạn Pháp Quy Nguyên và Đông-A Di Sự (phần Vũ-kinh)

- Dịch, biên tập chú giải: Trần Đại-Sỹ

- Với sự trợ giúp của Võ sư Trần Huy Quyền, Lê Như Bá

Copyright by Trần Đại Sỹ – Trần Huy Quyền – Lê Như Bá.

Các soạn giả giữ bản quyền. Tout droits réservés. All rights reserved.

Tuyệt đối cấm trích dịch, in lại, sao bản chụp hình, ... Read more »
Category: Tinh hoa võ thuật | Views: 426 | Added by: admin | Date: 29/01/2017 | Comments (0)