MENU
TIÊN SƯ VÕ PHÁI

 
Tiên sư Võ Bình Minh (1858 - 1939) quê quán gốc người Bình Định di cư vào Nam sinh sống. Ông không nhận học trò, chỉ truyền dạy cho con cháu trong gia đình vì không muốn những tuyệt kỹ bổn môn lộ ra bên ngoài. Trong quá trình hoạt động của mình ông sống ẩn cư, không bàn thế sự, lấy võ đạo làm phương châm sống của đời mình.