MENU
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

* Chuẩn võ sư Nguyễn Thái Bình
Trưởng phái viên Môn Phái Võ Bình Việt


 
I. NGUỒN GỐC RA ĐỜI
 
“Việt Nam Hào Khí Cõi Lạc Hồng
Bình Định Hiển Hách Đại Chiến Công

Võ Đạo Phương Danh Lưu Hậu Thế
Môn Phái Chân Truyền Vị Nhân Sinh"

 
Võ Bình Việt là môn phái Võ Việt Nam thuộc hệ phái Võ Bình Định do Trưởng phái viên Nguyễn Thái Bình thành lập ngày 01 tháng 01 năm 2000 tại Bến Tre, dựa trên nền tảng võ học của các dòng phái Võ Việt Nam như Võ gia tộc, Võ Bình Định, Võ cổ truyền và Võ tổng hợp, tích hợp sở trường, lược bớt sở đoản của gia phái, sáng tạo và hoàn thiện các bí quyết tập luyện cũng như chiến đấu, từ đó đúc kết thành nội công tâm pháp rồi truyền lại cho mọi người.

Võ phục chính thức của môn phái là màu đen, với hệ thống đai tiến dần theo trình độ từ dưới lên trên: Đen - Trắng - Xanh - Vàng - Đỏ.

Đặc trưng kỹ thuật của môn phái nằm ở công phu chân tấn và tay chỏ. Các công phu cơ bản được sắp xếp thành những bài quyền ngắn và dễ hiểu, nhưng rất hiệu quả. Đó cũng là vì đối tượng học là những học sinh phổ thông đào tạo nhanh chóng để có khả năng tự vệ trong cuộc sống. Ở mức độ trung đẳng, môn phái chú trọng đào tạo các công phu nâng cao như phản xạ, chân lực, nhãn pháp, tịnh tâm pháp và nội công.


 
II. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

1. Tôn chỉ hoạt động


Môn phái hoạt động theo ba tôn chỉ: Văn hóa - Bình đẳng - Vị tha.

Bởi vì, môn phái là một đại gia đình, trong đó các môn đồ thương yêu kính trọng lẫn nhau. Sự kính trọng và lòng thương yêu ấy sẽ đan kết thành kỷ luật, một giềng mối vững chắc giúp cho sự đoàn kết chặt chẽ nhằm nêu cao danh dự môn phái, phục vụ dân tộc và nhân loại.

Môn phái tích cực góp phần vào công cuộc giáo dục thanh thiếu niên. Trong đó, mọi hoạt động của môn phái không có tính cách chính trị hay tôn giáo và luôn luôn tôn trọng các môn phái bạn.

2. Mục đích hoạt động

Nhằm nêu cao truyền thống và tinh thần bất khuất của dân tộc. Đồng thời, khai thác trọn vẹn hai phần cương và nhu của con người, cũng nhu phối hợp mọi tinh hoa võ học đã có trên thế giới, môn phái truyền dạy tư tưởng: Vượt khó - Bền bỉ - Vững vàng nhằm ba mục đích: Vinh danh - Bảo tồn - Vươn xa.

Tích cực sưu tầm, nghiên cứu và phát sinh các thế võ để tu bổ, xây dựng cho nền tảng võ học mỗi ngày thêm phong phú và tiến bộ. Đồng thời, huấn luyện cho môn sinh trên năm phương diện: Võ thuật (Kỹ pháp - Thảo pháp - Đấu pháp - Vệ pháp - Lực pháp) - Võ nhạc - Võ y - Võ lí - Võ đạo.

III. CÁC MỐC LỊCH SỬ

- Ngày 01 tháng 01 năm 2000, giới thiệu tinh hoa môn phái tại Tổ đường Bình Việt.

- Ngày 26 tháng 03 năm 2008, thành lập Võ đường Bình An tại Khu di tích Căn cứ Sài Gòn - Gia Định (Y4).

- Ngày 01 tháng 01 năm 2012, thành lập Võ đường Bình Phú tại UBND xã Tân Phú Tây, TP. Bến Tre.
Bến Tre, ngày 01 tháng 01 năm 2017
MÔN PHÁI VÕ BÌNH VIỆT
TRƯỞNG PHÁI VIÊN


(đã ký)

Chuẩn võ sư Nguyễn Thái Bình