CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH


 Chuẩn võ sư Nguyễn Thái Bình

 Di động: 01687200899 - 0927249239

 Email: vobinhviet@gmail.com

 THÔNG TIN LIÊN HỆ


 Tổ đường: 374, Tổ 2B, Tân Long 2, Tân Thành Bình, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre, Việt Nam

 Website: vobinhviet.usite.pro

 Điện thoại: (+84).75.6526.115

 Tài khoản: 7100.205.361.648 (Ngân hàng Agribank Bến Tre)

 Hệ thống võ đường

 BẢN ĐỒ CHỈ ĐƯỜNG


 THÔNG TIN TRAO ĐỔI


Chúng tôi hy vọng rằng bạn đã tìm thấy thông tin trên web của chúng tôi. Xin gửi cho chúng tôi phản hồi của bạn để chúng tôi phục vụ tốt hơn:

Họ tên cá nhân *:
Hộp thư liên lạc *:
Trang tin điện tử *:
Chủ đề thông điệp *:
Nội dung văn bản *:
Đánh giá trang tin *:
Mật mã bảo vệ *:

 THAM KHẢO CÁC TRANG


 Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam

 Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam

 Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Lâm Đồng

 Liên đoàn Võ cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh

 Lịch sử Võ học Việt Nam


Bến Tre, ngày 01 tháng 01 năm 2016

MÔN PHÁI VÕ BÌNH VIỆT
TRƯỞNG PHÁI VIÊN

(Đã ký)

Chuẩn võ sư Nguyễn Thái Bình