Home » Site Catalog » Thế giới võ thuật » Võ thuật Bình Định

MÔN PHÁI BÌNH THÁI ĐẠO
http://www.binhthaidao.com/ 17/05/2016, 07:43:02

1. Võ Đường Bình Thái Đạo

  • 103 Nguyễn Đình Hoàng, Nhơn Bình, TP Quy Nhơn
  • Võ Sư Tuấn Danh (NGUYỄN Ngọc Danh): 0902 194612

2. Võ Đường Bình Thái Đạo

  • 253 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn
  • Chuẩn Võ Sư Tú Đức (NGUYỄN Trung Đức): 097 5070909
  • Email: trungduc@binhthaidao.com
Transitions: 77 | Added by: admin | Rating: 5.0/1 | Tags: MÔN PHÁI BÌNH THÁI ĐẠO
Total comments: 0
avatar