Home » Ad Board » Thi đàn võ phái » Lục bát thi luật

XIN THƠ NÓI HỘ
Thông tin truyền thông | | Photo 25/01/2017, 13:47:19
Tặng: Mai Huyện
.

Thơ cho ta hỏi câu này:
Sao thơ đối xử như vầy với ta?
Dẫu sao tình nghĩa đôi ta
Gắn bó khắng khít chẳng xa ngày nào
.
Ta xem thơ thể máu đào
Nỡ nào thơ lại gây bao sự tình
Làm cho khổ cả chúng mình
Xin thơ soi xét chứng minh lòng thành
.
Ta yêu thơ thuở tập tành
Đến nay cũng ngót xuân xanh nửa đời
Vì thơ ta chẳng tiếc lời
Phung châu nhả ngọc cho đời sắc son
.
Nhẹ cầm bút, nặng nỉ non
Tiếng thơ là tiếng cỏn con trong lòng
Đôi khi thơ cũng đèo bồng
Bắt ta gánh cả mùa đông lạnh lùng
.
Lắm lúc thơ cũng anh hùng
Gian nan hứng chịu phận cùng thế gian
Một khi thơ đã ngang tàng
Trên trời dưới đất cũng san cho bằng
.
Thơ ơi đừng có dùng dằng
Đừng lấy cái nọ mà quàng cái kia
Xin thơ chớ xỏ, chớ xia
Chớ xâu một chuỗi, chớ lìa đôi ta
.
Thơ là khúc ruột cơ mà
Thơ là hạt giống hồn ta ươm mầm
Xin thơ chớ có hiểu lầm
Xin thơ nói rõ thăng trầm nàng nghe
.
Xin thơ chớ có bao che
Có sao nói vậy, chớ dè dặt chi
Nói dối nàng sẽ sinh nghi
Thay gì nói thật có gì khoan dung
.
Bến Tre, 25/01/2017 - Thái Mai
Added by: admin | Contact person: Trưởng phái viên Võ Bình Việt E
Views: 55 | Placed till: 25/02/2017 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar