Home » Ad Board » Thi đàn võ phái » Lục bát thi luật

ĐƠN XIN TỔ CHỨC THI NÂNG CẤP ĐAI BỘ MÔN VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM KHÓA 11 - LẦN 3 (NĂM 2015)
Thông tin truyền thông, Nhu cầu thiết yếu, Cung cấp nguồn lực | 25/05/2016, 23:45:49

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN TỔ CHỨC THI NÂNG CẤP ĐAI BỘ MÔN VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

KHÓA 12 - LẦN 3 (NĂM 2015)

Kính gửi:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre;

- Đơn vị quản lý bộ môn Võ Cổ Truyền huyện Mỏ Cày Bắc.

Căn cứ Quy chế chuyên môn (ban hành kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-LĐVTCTVN ngày 06 tháng 4 năm 2007) của Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam.

Bộ môn Võ Cổ Truyền đơn vị: Môn phái Bình Võ Việt (huyện Mỏ Cày Bắc) tiến hành tổ chức thi nâng cấp đai cho các môn sinh đang theo học.

- Thời gian: 7 giờ 00, ngày 13 tháng 9 năm 2015.

- Địa điểm: Trường TH Tân Thành Bình 2, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre.

- Tổng số môn sinh đăng ký dự thi:  57 (có danh sách kèm theo). Trong đó:

+ Từ cấp 01 đến cấp 08: 57 môn sinh;

+ Từ cấp 09 đến cấp 14: 0 môn sinh.

Kính mong sự chấp thuận và hỗ trợ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre; Đơn vị quản lý bộ môn Võ Cổ Truyền huyện, thành phố (huyện) Mỏ Cày Bắc (Phòng Văn hóa và Thông tin hoặc Trung tâm Văn hóa-Thể thao)./.

Mỏ Cày Bắc, ngày 1 tháng 9 năm 2015

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ QUẢN LÝ

TM.BỘ MÔN VÕ CỔ TRUYỀN

Added by: admin | Contact person: Chưởng môn nhân Nguyễn Thái Bình E W | Phone: 01687200899 | Tags: ĐƠN XIN TỔ CHỨC THI NÂNG CẤP ĐAI BỘ
Views: 117 | Placed till: 25/06/2016 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar