Home » Ad Board » Thi đàn võ phái » Lục bát thi luật

Ads in category: 3
Shown ads: 1-3
Pages:


Sort by: Date · Name · Rating · Comments · Views
Tặng: Mai Huyện
.

Thơ cho ta hỏi câu này:
Sao thơ đối xử như vầy với ta?
Dẫu sao tình nghĩa đôi ta
Gắn bó khắng khít chẳng xa ngày nào
.
Ta xem thơ thể máu đào
Nỡ nào thơ lại gây bao sự tình
Làm cho khổ cả chúng mình
Xin thơ soi xét chứng minh lòng thành
.
Ta yêu thơ thuở tập tành
Đến nay cũng ngót xuân xanh nửa đời
Vì thơ ta chẳng tiếc lời
Phung châu nhả ngọc cho đời sắc son
.
Nhẹ cầm bút, nặng nỉ non
Tiếng thơ là tiếng cỏn con trong lòng
Đôi khi thơ cũng đèo bồng
Bắt ta gánh cả mùa đông lạnh lùng
.
Lắm lúc thơ cũng anh hùng
Gian nan hứng chịu phận cùng thế gian
Một khi thơ đã ngang tàng
Trên trời dưới đất cũng san cho bằng
.
Thơ ơi đừng có dùng dằng
Đừng lấy cái nọ mà quàng cái kia
Xin thơ chớ xỏ, chớ xia
Chớ xâu một chuỗi, chớ lìa đôi ta
.
Thơ là khúc ruột cơ mà
Thơ là hạt giống hồn ta ươm mầm
Xin thơ chớ có hiểu lầm
Xin thơ nói rõ thăng trầm nàng nghe
.
Xin thơ chớ có bao che
Có sao nói vậy, chớ dè dặt chi
Nói dối nàng sẽ sinh nghi
Thay gì nói thật có gì khoan dung
.
Bến Tre, 25/01/2017 - Thái Mai
Lục bát thi luật | Views: 52 | Date: 25/01/2017 | Comments (0)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN TỔ CHỨC THI NÂNG CẤP ĐAI BỘ MÔN VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

KHÓA 12 - LẦN 3 (NĂM 2015)

Kính gửi:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre;

- Đơn vị quản lý bộ môn Võ Cổ Truyền huyện Mỏ Cày Bắc.

Căn cứ Quy chế chuyên môn (ban hành kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-LĐVTCTVN ngày 06 tháng 4 năm 2007) của Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam.

Bộ môn Võ Cổ Truyền đơn vị: Môn phái Bình Võ Việt (huyện Mỏ Cày Bắc) tiến hành tổ chức thi nâng cấp đai cho các môn sinh đang theo học.

- Thời gian: 7 giờ 00, ngày 13 tháng 9 năm 2015.

- Địa điểm: Trường TH Tân Thành Bình 2, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre.

- Tổng số môn sinh đăng ký dự thi:  57 (có danh sách kèm theo). Trong đó:

+ Từ cấp 01 đến cấp 08: 57 môn sinh;

+ Từ cấp 09 đến cấp 14: 0 môn sinh.

Kính mong sự chấp thuận và hỗ trợ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre; Đơn vị quản lý bộ môn Võ Cổ Truyền huyện, thành phố (huyện) Mỏ Cày Bắc (Phòng Văn hóa và Thông tin hoặc Trung tâm Văn hóa-Thể thao)./.

Mỏ Cày Bắc, ngày 1 tháng 9 năm 2015

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ QUẢN LÝ

TM.BỘ MÔN VÕ CỔ TRUYỀN

Lục bát thi luật | Views: 76 | Date: 25/05/2016 | Comments (0)

Cấp 1: Liên ba quyền thuật

Cấp 2: Thất bộ quyền thuật

Cấp 3: Căn bản công 1

Cấp 4: Căn bản công 2

Cấp 5: Căn bản công 3

Cấp 6: Lão hổ quyền thuật

Cấp 7: Thất bộ côn thuật

Cấp 8: Tứ linh đao thuật.

Lục bát thi luật | Views: 49 | Date: 25/05/2016 | Comments (0)