1. Ngựa Tứ bình (Trung bình tấn)

2. Ngựa Kim kê (Trảo mã tấn)

3. Ngựa Chữ đinh (Đinh tự tấn)

4. Ngựa Bát quái (Hạ mã tấn)

5. Ngựa Định thân (Thái tổ tấn)

6. Ngựa Tọa bàn (Nỹ mã tấn)

7. Ngựa Độc cước (Hạc tấn)

8. Ngựa Quy tất (tọa quy tấn)

9. Ngựa Âm dương (Xà tấn)

Category: Nghệ thuật trống hội | Views: 153 | Added by: admin | Date: 01/01/2017 | Comments (0)

$IMAGE1$

I. GIỚI THIỆU BÀI VÕ

1. Nguồn gốc xuất xứ


Thảo bộ "Nhập môn quyền pháp" là bài võ chính thống của Môn Phái Bình Việt Đạo, được đưa vào chương trình huấn luyện thống nhất ở trình độ đai đen (cấp 1).

2. Ý nghĩa tên gọi

Bài quyền có tên gọi là "Nhập môn" vì đây là bài võ tay không căn bản, giúp rèn luyện sự linh hoạt giữa thân, thủ và bộ pháp... để làm nền tảng cho tập luyện các bài võ nâng cao sau này. Điều đó, cũng giống như việc môn sinh phải vượt qua cánh cửa thử thách chắn ngang để được bước chân vào bên trong của tòa nhà võ học và chính thức trở thành môn sinh của môn phái.

3. Đặc điểm kỹ thuật

Bài võ được cấu ... Read more »

Category: Nghệ thuật trống hội | Views: 190 | Added by: admin | Date: 01/01/2017 | Comments (0)

* Đại Võ sư Lê Kim Hoà & Đại Võ sư Trương Văn Bảo


$IMAGE1$

Phần 1 - VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Võ cổ truyền Việt Nam là di sản văn hoá, lịch sử, truyền thống của dân tộc Việt Nam; tên gọi này dùng để chỉ những hệ phái võ thuật lưu truyền trong suốt trường kỳ lịch sử của dân tộc Việt Nam, được người Việt sáng tạo và bồi đắp qua nhiều thế hệ, hình thành nên kho tàng những đòn, thế, bài quyền, bài binh khí, kỹ thuật chiến đấu đặc thù. Với những kỹ pháp võ thuật này, người Việt Nam đã dựng nước, mở mang ... Read more »

Category: Nghệ thuật trống hội | Views: 178 | Added by: admin | Date: 01/01/2017 | Comments (0)

Trong hệ thống quyền Việt Nam, có một bộ môn được xếp đặc trên nguyên lý ngũ hành và dịch kinh. Thời nay không biết có bao nhiêu người học được hết.

1. Lời thiệu bài võ

a) Thiệu thế bài võ

Bái tổ khai thức
Phi hổ bình dương
Bạch long hổ chiến
Bạch long thủ châu
Hồng mã hoành vị
Lưỡng mã ngọa địa
Sơn hạc bạch khấu
Lưỡng long bạch khấu
Nhị mã bạch khấu
Hắc xà quy lâm
Tiền hổ bán viên
Hải hạc tầm giang
Bạch hạc truy hổ
Hổ giáng long thăng
Thanh mã tầm giang
Thanh mã ẩn phong
Hải mã ẩn tốn cung
Hoàng mã phân thủy
Bạch long xuyên vân
Hắc xà phùng sơn lâm
Mã long ẩn giang sơn
Thanh long uyển khúc
Thanh long loan bối
Hổ khẩu khai thiên tại địa 
Hắc hổ khai sơn
Bạch hổ tẩy diện
Nhị bộ hắc hổ khai sơn
Lưỡng hổ bạch lâm
Hồi đầu bái tổ.

b) Phú nôm bài võ

... Read more »
Category: Nghệ thuật trống hội | Views: 215 | Added by: admin | Date: 01/01/2017 | Comments (0)