Home » Nghệ thuật múa sư

Lịch sử như một dòng chảy liên tục trải mấy nghìn năm, trước bao biến động thăng trầm trong tâm thức của cả dân tộc, nhờ có truyền thống nền tảng tâm linh là thờ cúng tổ tiên từ đời này sang đời khác mà tiền nhân đã ý thức được vai trò của con người trong xã hội. Đồng thời, biết được mối liên hệ giữa người với người và giữa người với thiên nhiên (thần linh) đã làm nên sự hài hòa giữa đời sống hiện thực và đời sống tâm linh. Đó chính là bước khởi đầu quan trọng trong tiến trình chuyển hóa tâm thức từ nhân sinh quan sang thế giới quan và ngược lại, để giúp con người bước vào tiến trình thăng hoa với định ... Read more »

Category: Nghệ thuật múa sư | Views: 73 | Added by: admin | Date: 26/05/2016 | Comments (0)

Toàn bộ các quy định hay quy ước của một tổ chức được gọi là nội quy (tức quy định nội bộ), còn đối với một môn phái Võ cổ truyền Việt Nam thì đó là môn quy (tức nội quy môn phái), còn quy tắc có thể linh hoạt theo từng nơi, từng võ đường riêng và không được trái với môn quy.

I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT

1. Khái niệm môn quy

Nội quy là những điều răng, giới luật (trong võ thuật còn được gọi là môn qu ... Read more »

Category: Nghệ thuật múa sư | Views: 102 | Added by: admin | Date: 16/05/2016 | Comments (0)