10:46:55
9 BỘ NGỰA VÕ BÌNH ĐỊNH

1. Ngựa Tứ bình (Trung bình tấn)

2. Ngựa Kim kê (Trảo mã tấn)

3. Ngựa Chữ đinh (Đinh tự tấn)

4. Ngựa Bát quái (Hạ mã tấn)

5. Ngựa Định thân (Thái tổ tấn)

6. Ngựa Tọa bàn (Nỹ mã tấn)

7. Ngựa Độc cước (Hạc tấn)

8. Ngựa Quy tất (tọa quy tấn)

9. Ngựa Âm dương (Xà tấn)

Category: Nghệ thuật trống hội | Views: 130 | Added by: admin | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar